Autodesk Revit Connector dla Engineering Base

© fotolia.com/ M-cherezoff

Autodesk Revit Connector dla Engineering Base

Revit Plant Connector zamyka luki w łańcuchu procesów między 3-D, ERP/PLM i P&ID

Korzyści w skrócie:

  • Zamknięty przepływ danych z wykresu przepływu do kodu materiału dla ERP
  • Większe bezpieczeństwo komunikacji i przegląd projektów
  • Lepsza spójność danych przyspiesza procedurę wiążącą

Wyzwanie

Zmiana jest stałym towarzyszem w inżynierii maszyn i instalacji. W ogólnym procesie projektowania i rozwoju produktu, w którym zazwyczaj biorą udział różne dziedziny i systemy, ręczna aktualizacja zmodyfikowanych danych na listach, rysunkach i modelach 3D nie tylko wiąże się ze znacznym wysiłkiem, ale także zwiększonym ryzykiem pojawienia się niespójności danych. Często są one rozpoznawane dopiero zbyt późno, ponieważ trudno jest uzyskać ogólny przegląd generalnie wysokiego poziomu złożoności danych.

Zatem nie tylko poprawianie błędów, ale także poszukiwanie błędów, marnuje dużo cennego czasu. Oprócz kompromisu w jakości danych i dokumentacji, przestój systemów może również być konsekwencją.

Rozwiązanie

Dzięki automatycznej dwukierunkowej wymianie danych pomiędzy różnymi systemami, proces inżynierii jest znacznie przyspieszony, a znacznie lepsza spójność danych przynosi zyski w jakości dokumentacji. AutoCAD Plant 3D Connector ułatwia to połączenie między platformą programową AUCOTEC Engineering Base (EB)) a narzędziem 3D CAD AutoCAD® Plant 3D z AUTODESK.

Jeśli oba systemy zostaną wdrożone w projekcie, AutoCAD Plant 3D Connector umożliwia automatyczną wymianę danych przetwarzanych w nich - co oznacza zarówno szybkość, jak i spójność.

Poprzez łańcuch procesów, który jest zamknięty przez złącze, informacje przepływają automatycznie z P&ID przez 3D do systemu PLM/ERP i gwarantują spójność danych.

W ten sposób urządzenia, kontenery, przyrządy, pompy lub osprzęt, które są planowane w P&ID z wykorzystaniem EB, są na przykład połączone z odpowiednimi obiektami 3D w AutoCAD® Plant 3D.

Oprócz właściwości elementów, przenoszona jest również struktura tych elementów. W ten sposób wszystkie istotne informacje są udostępniane w obu systemach bez dodatkowego ręcznego wysiłku.

Gdy elementy w EB zostaną powiązane z elementami w AutoCAD® Plant 3D, wszelkie zmiany zostaną automatycznie przeniesione z jednego systemu do drugiego.

Korzystając ze zintegrowanej funkcji nawigacji, użytkownik może nawigować bezpośrednio z wyświetlanego elementu w jednym systemie do wyświetlania tego elementu w drugim systemie. Funkcja zoomu umożliwia także wygodny widok szczegółów dowolnego wybranego elementu.

Pliki (np. Modele 3D), które są dodawane lub łączone z obiektem w EB, można bezpośrednio pobrać lub umieścić za pomocą AutoCAD® Plant 3D, co powoduje natychmiastowe połączenie elementów.

Korzyści

Dzięki zintegrowanej inżynierii - od wykresu przepływu, przez model 3D do zestawienia materiałów (BOM) ze zgłoszeniem kodu materiałowego do PLM/ERP - pętla danych jest zamknięta i tworzona jest synergia.

Cały personel biorący udział w procesie, niezależnie od jego lokalizacji lub obszaru specjalizacji, może komunikować się znacznie bezpieczniej i otrzymywać znacznie lepszy przegląd aktualnego stanu planowania.

Wielokrotne wprowadzanie danych oraz czasochłonna i podatna na błędy konserwacja zmian są eliminowane.

Interdyscyplinarna spójność danych zapobiega błędom w uzgodnieniu, dlatego oferty mogą być wydawane szybciej i z wyższym poziomem zaufania.

Uwaga:

Oprócz AutoCAD Plant 3D Connector dostępne jest również rozwiązanie "Widok" do czystej nawigacji pomiędzy EB a AutoCAD® Plant 3D.

Opisane tutaj rozwiązanie reprezentuje pełny zakres naszego standardowego rozwiązania. Można go oczywiście rozszerzyć pod względem funkcjonalności w celu dostosowania do konkretnych wymagań. Poza AutoCAD® Plant 3D, integracje AUCOTEC są dostępne z szeregiem dalszych programów 3D.

PODĄŻAJ ZA NAMI