AUCOTEC AG

© AUCOTEC AG

Impressum

AUCOTEC AG

Hannoversche Straße 105
D-30916 Isernhagen
Telefon +49 511- 6103-0
Telefaks +49 511- 614074
Contact

 

Wydawca

Dyrektor Generalny :Horst Beran
Siedziba spółki :Isernhagen
Nr w rejestrze handlowym :60922
Identyfikator podatkowy :DE194947880

Informacje o treści

Treść naszej oferty jest ważna tylko w Niemczech, Austrii, Włoszech i USA, o ile nie wskazano inaczej.
Oferta ta jest na bieżąco poszerzana i aktualizowana. Nie może ona jednak dać gwarancji dokładności, terminowości i kompletności.

Prawa autorskie i znak towarowy

AUCOTEC AG udostępnia na swojej stronie internetowej wiele informacji. Ze względu na wymogi techniczne Internetu, AUCOTEC AG nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odstępstwa od oryginału, względnie za aktualność, dokładność i kompletność informacji. AUCOTEC AG zastrzega wszelkie prawa do informacji.
Wszystkie znaki pojawiające się na tej stronie, takie jak znaki towarowe (w szczególności nazwy produktów) i logo firmy są prawnie chronione. Także w tej kwestii AUCOTEC AG zastrzega sobie wszelkie prawa.
Niedozwolone jest wykorzystywanie biznesowo-handlowe, jak i kopiowanie, modyfikowanie lub ujawnianie osobom trzecim.

Problematyka linków (odnośników)

Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, w szczególności w oparciu o § 5 ust 1 Ustawy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostawca treści spółka AUCOTEC AG jest odpowiedzialna za dostarczone informacje. Należy jednak odróżnić treści własne od zawartości linków (odnośników) innych dostawców. Poprzez użycie odnośników AUCOTEC AG udostępnia obce treści. Za treści zewnętrzne AUCOTEC AG jest odpowiedzialna tylko wtedy, jeśli posiada na ich temat stosowną wiedzę (zwłaszcza odnośnie treści niezgodnych z prawem lub karalnych) a zapobieżenie korzystania z nich jest dla AUCOTEC AG technicznie możliwe i uzasadnione (§ 5 ust 2).
Linki są zwykle odsyłaczami dynamicznymi, w związku z czym obce treści ulegają stałym zmianom. AUCOTEC AG sprawdziła treści zewnętrzne pod kątem możliwej odpowiedzialności cywilnej lub karnej, w chwili pierwszego użycia linków do nich. Jednak zgodnie z ustawą o świadczeniu usług telekomunikacyjnych AUCOTEC AG nie jest zobowiązana do sprawdzania na bieżąco wszelkich zmian treści zewnętrznych, które mogłyby spowodować taką odpowiedzialność.
Tylko wtedy, gdy spółka AUCOTEC AG stwierdzi lub wskaże się jej, że konkretna oferta, do której AUCOTEC AG odsyła, powoduje odpowiedzialność cywilną lub karną, AUCOTEC AG usunie odnośnik do niniejszej oferty, o ile będzie to technicznie możliwe i uzasadnione.

PODĄŻAJ ZA NAMI