AUCOTEC AG

© AUCOTEC AG

Ochrona danych w AUCOTEC

"Ochronę prywatności rozumiemy jako cechę jakości zorientowaną na Klienta i zapewniamy Państwa o utrzymaniu z naszej strony najwyższej dbałości i staranności, jako dowodu naszego zaangażowania w zachowanie poufności danych osobowych.

Na bieżąco aktualizujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby w możliwie najlepszy sposób zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, bezprawnemu usunięciu lub manipulacjom, względnie przypadkowej utracie danych.

Chętnie odpowiem na każde Państwa pytanie."

Beatrix Tillmann
Inspektor ochrony danych AUCOTEC AG 

Polityka prywatności

AUCOTEC cieszy się z Państwa wizyty na swej stronie internetowej oraz z zainteresowania firmą i jej produktami. Ochronę danych osobowych traktujemy bardzo poważnie i chcemy, aby nasi Klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie odwiedzając nasze strony internetowe. W związku z tym pragniemy poinformować, w jaki sposób chronimy Państwa prywatność, gdy udostępniacie nam swoje dane osobowe. Dane osobowe, zgromadzone podczas wizyt na naszej stronie, przetwarzamy zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych, nasz serwer automatycznie rejestruje nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której trafiliście Państwo na naszą, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedziliście, adres IP oraz datę i czas trwania wizyty. Powyższe dane mogłyby umożliwić identyfikację, jednak wykorzystanie danych osobowych nie ma miejsca. Zebrane dane mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych, przy czym użytkownicy pozostają anonimowi. Ponadto dane osobowe są przechowywane tylko w przypadku, gdy użytkownik poda je dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, poprzez wypełnienie formularzy lub wysłanie wiadomości e-mail, w ramach zamówienia produktów lub usług, zapytania i prośby o materiały. Dane te zostaną usunięte po upływie 3 lat, o ile nie będą obowiązywały dłuższe ustawowe okresy ich przechowywania.

Wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych

Korzystamy z danych osobowych w celach zarządzania interesantami i klientami przy przeprowadzaniu badań na temat produktów, marketingu lub korespondencji tylko w niezbędnym do tego zakresie. Przekazanie danych osobom trzecim spoza naszej grupy spółek odbywa się wyłącznie do realizacji celów biznesowych. Przekazanie danych osobowych do instytucji rządowych i władz może nastąpić tylko w ramach przymusu regulacji prawnych.

Prawo odstąpienia od umowy

Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie danych osobowych w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail podany w kontakcie.

Pliki cookie

W niektórych miejscach strony internetowej wykorzystywane są pliki cookie, które pomagają na indywidualizację oferty na nasze usługi. Cookies to identyfikatory, które serwer WWW może wysyłać do Państwa komputera, aby móc go zidentyfikować na czas trwania wizyty (identyfikowany jest komputer, a nie użytkownik). Ustawienie domyślne większości przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisywanie plików cookie może zostać wyłączone. O szczegółach tej operacji informuje instrukcja producenta danej przeglądarki. Brak akceptacji plików cookie ze strony odwiedzającego, może spowodować ograniczenia funkcjonalne naszych ofert.

Wyświetlanie i dostosowywanie ustawień plików cookie

Bezpieczeństwo

AUCOTEC stawia na techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony udostępnionych spółce danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są stale ulepszane i odpowiednio dostosowywane do aktualnych standardów technicznych.

Linki do innych stron

Strony internetowe AUCOTEC mogą zawierać linki do innych stron internetowych. AUCOTEC nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub zawartość innych stron internetowych.

Informacja, modyfikacja, usunięcie

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informację o własnych danych osobowych przechowywanych przez nas, jeżeli dane te nie są prawidłowe i powinny zostać zmienione lub jeśli chcecie Państwo usunąć swoje dane, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych. Na taką prośbę zareagujemy w stosownym okresie czasu. Stały rozwój Internetu sprawia, że od czasu do czasu konieczna jest aktualizacja polityki prywatności. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do dokonania w dowolnej chwili odpowiednich zmian.

PODĄŻAJ ZA NAMI