AUCOTEC AG

© AUCOTEC AG

Publiczny wykaz procedur

Zgodnie z § 4g Federalnej ustawy o ochronie danych, inspektor ochrony danych, na właściwie złożony wniosek, musi udostępnić informacje określone w § 4e Federalnej ustawy o ochronie danych. Postępując zgodnie z tym przepisem, rezygnujemy z indywidualnego wniosku z Państwa strony.

Nazwa organu odpowiedzialnego

AUCOTEC AG

Rejestr Handlowy :Sąd Rejonowy w Hanowerze, nr w rejestrze handlowym 60922
Identyfikator podatkowy :DE 19 49 47 88 0
ZarządHorst Beran (Przewodniczący)
Uwe Vogt
Przewodniczący Rady Nadzorczej :Rainer Plath

Adres organu odpowiedzialnego

AUCOTEC AG

Hannoversche Straße 105
30916 Isernhagen
Niemcy

Tel. : +49 511 - 61 03-0
Fax : +49 511 - 61 40-74

Cel zbierania danych, ich przetwarzania lub wykorzystania

AUCOTEC AG tworzy i dystrybuuje narzędzia software wraz z odpowiednimi usługami, dostosowane do cyklu życia maszyn i systemów elektrycznych, pomiarowych i sterowania. Oprogramowanie AUCOTEC umożliwia projektowanie i eksploatację sprzętu elektrotechnicznego na całym świecie.
Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest przeznaczone wyłącznie dla realizacji celów biznesowych.

Opis zainteresowanych grup osób oraz związanych z nimi danych lub kategorii danych

Dane pracowników i dane przedsiębiorstwa do osiągnięcia celów określonych w punkcie 5
Dane klientów i dostawców w ramach realizacji umowy
Dane adresowe potencjalnych klientów, przedstawicieli prasy i innych osób związanych z firmą

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców

Podmioty publiczne z przedłożeniem przepisów prawnych
Podmioty zewnętrzne i oddziały wewnątrz przedsiębiorstwa dla spełnienia wyżej wymienionych celów biznesowych
Wykonawcy zewnętrzni, zgodnie z § 11 Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych

Standardowe okresy do usuwania danych

Po upływie różnych ustawowych okresów przechowywania, odpowiednie dane są rutynowo usuwane. Jeśli nie dotyczy to danych pochodzących z tej platformy, są one usuwane, w przypadku gdy cele określone w punkcie 5 przestają istnieć.

Planowany transfer danych do państw trzecich (spoza UE)

Do rozliczenia transakcji w ramach celów biznesowych dane przekazywane są do władz, podmiotów powiązanych, klientów i dostawców w różnych krajach, zgodnie z odpowiednimi normami międzynarodowymi oraz zgodnie z Federalną ustawą o ochronie danych osobowych.

PODĄŻAJ ZA NAMI