Standard-compliant engineering from single line to maintenance

© The KonG - stock.adobe.com

Tylko jeden system do kompletnej inżynierii stacji elektroenergetycznych

Pełna integracja projektowania automatyki zgodnie z IEC 61850

Na dystrybutorach energii spoczywa ogromna presja. Czas nagli, jeśli chodzi o rozbudowę sieci oraz neutralność pod kątem emisji dwutlenku węgla. Aby dostarczyć do gniazdek odnawialną, a więc bardzo rozproszoną energię, konieczne będzie znaczne zwiększenie liczby stacji elektroenergetycznych. Dodatkowym wyzwaniem, z jakim mierzą się projektanci, są wytyczne normy IEC 61850. Wszystko to sprawia, że niezbędne są ogromne zasoby ludzkie – bądź Engineering Base (EB) od AUCOTEC.

Platforma Engineering Base (EB) do współpracy obejmuje wszystkie procesy związane z projektowaniem stacji elektroenergetycznych. To jedyny system na świecie, w którym zintegrowano definicję automatyki zgodnie z normą IEC 61850. Za sprawą tego rozwiązania zespoły projektowe, tak jak operatorzy, mogą zarządzać gigantycznymi projektami.

Od schematu pojedynczej linii po konserwację, czyli 50 lat w jednym systemie

Engineering Base wchodzi do gry już od schematów pojedynczej linii, w ramach których inżynierowie definiują aparaturę pierwotną – do tej pory działo się to w osobnym narzędziu. Następnie przekazują oni wykaz urządzeń lub DWG do specjalistów aparatury wtórnej, zajmujących się ponownym projektem schematu pojedynczej linii. „Można uniknąć takiej dodatkowej pracy, ponieważ zespół aparatury pierwotnej także korzysta z Engineering Base”, wyjaśnia Michaela Imbusch, managerka produktu w obszarze PTD. Dzięki temu zespół aparatury wtórnej może płynnie rozpocząć szczegółowe projektowanie w Engineering Base po zdefiniowaniu pierwszego urządzenia. Konieczność oczekiwania należy już do przeszłości.

Jednak Engineering Base wykonuje jeszcze jeden krok naprzód: „W ten sposób tworzymy most między aparaturą wtórną a automatyką. Mianowicie od 2024 r. definicja automatyki – zgodnie z normą IEC 61850 – jest zdefiniowana bezpośrednio w Engineering Base. To rozwiązanie unikalne w skali globalnej: wszystkie obszary połączone są na wspólnej płaszczyźnie danych”, podkreśla Imbusch. Jako „single source of truth” to oprogramowanie łączy wszystkie istotne dane w kompletną kopię systemu i dba o ich spójność oraz aktualność przez cały cykl życia – który może wynosić nawet 50 lat i więcej. Wszystkie obszary mają dostęp do modelu danych, a każda zmiana jest natychmiastowo widoczna dla wszystkich i można ją edytować. „Stuprocentowa aktualność jest zagwarantowana stale, bez konieczności oczekiwania, uzgadniania czy ręcznego przenoszenia danych. Tym samym można uniknąć powiązanych z tym błędów”, podkreśla managerka produktu.

Jako centrum kompletnej wiedzy o systemie Engineering Base jest pomocą także przy konserwacji. Za sprawą możliwości łatwiejszego przywrócenia zmian do Engineering Base – na przykład z poziomu urządzenia mobilnego i usługi internetowej, z każdego miejsca i w każdym czasie – można z łatwością utrzymać ogromną wartość zawsze aktualnego stanu „as built” przez cały okres żywotności systemu.

IEC 61850: większa digitalizacja, większe znaczenie

Równie niezwykła jak spójność Engineering Base jest także realizacja założeń normy IEC 61850. Ta norma dotycząca opisu urządzeń w stacjach elektroenergetycznych niezależnie od producenta oraz zawierająca wytyczne dotyczące zasad komunikacji między urządzeniami stanowi w zasadzie DNA instalacji. Normie poświęcone są już całe kongresy. Stanowi ona twardy orzech do zgryzienia dla operatorów. W końcu cyfrowe stacje elektroenergetyczne przyszłości, tak niezbędne do realizacji założeń dekarbonizacji, będą zawierać głównie serwery zamiast dotychczasowych rzędów szaf sterowniczych. A systemy magistrali danych zajmą się wymianą informacji z pola do systemu automatyki. Tym samym norma IEC 61850 jeszcze zyskuje na znaczeniu.

Spójność to ułatwienie

Engineering Base zajmuje się tym aspektem już od lat. Do tej pory działo się to w pierwszym rzędzie poprzez integrację narzędzi Substation Configuration Tools (SCT) od partnera AUCOTEC, czyli H&S. Wraz z pełną integracją definicji automatyki bezpośrednio w Engineering Base można prowadzić konfigurację instalacji na podstawie języka Substation Configuration Language SCL oraz generować normatywne pliki SCD (Substation Configuration Description). Bez eksportu i importu XML ani synchronizacji narzędzi. „Funkcjonalne modele danych urządzeń Intelligent Electrical Devices (IED) są powiązane bezpośrednio z ich modelami sprzętu komputerowego”, wyjaśnia Imbusch. Zapewnia to wyjątkową spójność, przyspiesza realizację projektów i dba o archiwizację cennych danych w znormalizowanym formacie, z myślą o potrzebach przyszłości.

Jednocześnie infrastruktura systemu zostaje uproszczona, co stanowi ulgę z perspektywy zespołu IT. To powiązanie między światem sprzętu i oprogramowania jest znacznym uproszczeniem także dla kierowników projektu. „To wcale nie oczywistość, by zawsze wiedzieć, gdzie znajdują się dane i mieć pewność, że są one aktualne”, podkreśla Michaela Imbusch.

PODĄŻAJ ZA NAMI