Engineering Base

© unsplash.com/ annie spratt

Kooperatywa platforma Engineering Base – centralne zarządzanie danymi oraz inteligentna, zorientowana na zespół edycja

Wyzwania dla nowoczesnych systemów inżynierskich

Coraz bardziej złożone zadania w coraz krótszym czasie, a tym samym pragnienie większej współpracy: konwencjonalny łańcuch narzędzi nie jest już wystarczający do równoległej, jednoczesnej edycji.

Międzynarodowy, multidyscyplinarny podział pracy wymaga skalowalnych architektur systemowych, które obsługują wszystkie warianty instalacji - od pojedynczej stacji roboczej po przetwarzanie w chmurze. Muszą być w stanie zapewnić zarówno współpracę online w tej samej bazie danych, jak i integrację offline dostawców i klientów.

Elastyczność: różne dziedziny, dokumenty, metody pracy, modele danych, języki, standardy itp. Wymagają maksymalnej zdolności dostosowawczej.

Fantastyczne i rzeczywiste: znacznie zmniejszające presję czasu!

Jak wspaniale byłoby obsłużyć te wiele zadań znacznie szybciej? Bez podatnych na błędy transferów danych i dyskusji? Przy konsekwentnej współpracy wszystkich uczestniczących dziedzin, pomimo globalnej dystrybucji, różnych stref czasowych, kompetencji, języków i kultur inżynierskich? Nowoczesna koncepcja Cloud i dostęp przez cały czas do aktualnych danych? Brzmi fantastycznie - i już jest rzeczywistością: dzięki Engineering Base!

Kooperacja z natury

Zasada równoległej, jednoczesnej pracy wszystkich podstawowych dziedzin na tym samym uniwersalnym modelu danych kończy czasochłonne i przestarzałe "przekazywanie" informacji. Wszystkie dane, po ich utworzeniu, mogą być używane bezpośrednio przez wszystkich zainteresowanych, niezależnie od lokalizacji, strefy czasowej czy języka. W ten sposób cyfrowy obraz obiektu projektowego staje się w każdej chwili aktualną podstawą pracy zespołowej.

Ciągła zmiana

W Engineering Base każda zmiana jest pokazywana w każdej reprezentacji zmienionego obiektu - bez czasu oczekiwania i złożonej synchronizacji. Oczywiście obejmuje to zaawansowane zarządzanie zmianami (zarządzanie wykonaniem). Dzięki temu wszechstronny model zawsze zapewnia najwyższą spójność całej dokumentacji i sprawia, że współpraca jest efektywna.

Otwarte dla integracji

Oprócz równoległości wszystkich podstawowych dziedzin inżynierii, platforma współpracy Engineering Base jest również otwarta na dwukierunkowe połączenie sąsiadujących systemów, takich jak 3D, PLM lub ERP. Liczne integracje są już sprawdzoną praktyką. Żaden inny system nie oferuje tej wszechstronności!

Nowoczesna architektura systemu

Engineering Base oznacza maksymalną skalowalność - od przenośnych notebooków lub stacji roboczych dla pojedynczego użytkownika, poprzez rozwiązania dla małych i średnich firm, aż po farmy serwerów z setkami użytkowników korzystających z globalnej sieci.

Dzięki koncepcji AUCOTEC Cloud możliwe jest projektowanie maszyn, instalacji i systemów mobilnych z dowolną skalowalnością w chmurze. Engineering Base jest otwarty dla aplikacji mobilnych i integracji z kompleksowymi portalami informacyjnymi za pośrednictwem Web Communication Server.

PODĄŻAJ ZA NAMI