Projektowanie procesu w rozwiązaniu Engineering Base Plant

© AUCOTEC AG

Projektowanie procesu w rozwiązaniu Engineering Base Plant

Inteligentne i jednoczesne projektowanie z platformą Engineering Base to: wygodny, niezależny od lokalizacji dostęp do centralnego modelu danych, zgodne z regułami P&ID i praca z „inteligentnymi“ rurami. W skrócie: najwyższa wydajność, bezpieczeństwo i jakość.

Wyzwanie

Projekty w przemyśle przetwórczym charakteryzują się dużą złożonością instalacji oraz dużą presją czasu i kosztów. Najważniejszym zadaniem jest śledzenie ogromnych ilości danych w inżynierii, tak aby wszystkie zawody i eksperci zaangażowani w proces mogli bezproblemowo współpracować - szczególnie, jeśli znajdują się w różnych lokalizacjach.

P&ID wynikające z procesu projektowania jest punktem początkowym dla wszystkich innych dziedzin inżynierii, a zatem musi być w pełni aktualne i niezawodne. Każda zmiana musi być wyraźnie rozpoznawalna i zrozumiała dla wszystkich innych osób.

Rozwiązanie

Podstawa cyfrowego modelu instalacji

Do współpracy, interdyscyplinarności i kompleksowego projektowania instalacji, AUCOTEC oferuje opartą na bazie danych, zorientowaną obiektowo platformę Engineering Base (EB). Łączy on projektowanie procesu, FEED, oprzyrządowanie i sterowanie, przyczynę i efekt elektryczny oraz wsparcie automatyzacji w unikalnym rozwiązaniu.

Centralny proces projektowania

Projektowanie procesu rozpoczyna się od budowy PFD (Process Flow Diagram) lub wyniku fazy FEED (Front End Engineering Design), czyli „scenariusza zwycięzcy “, który daje najlepszy wynik w symulacji. Centrowanie danych w EB zapewnia, że nawet zespoły planowania rozmieszczone na całym świecie zawsze będą na bieżąco z dokumentacją instalacji.

Inteligentne rury

EB działa na podstawie opartego na regułach P&ID. Reguły, które np. stosuje się do konkretnego rurociągu, automatycznie wpływają na wszystkie urządzenia zainstalowane w tej linii. Ponadto, reprezentację orurowania można uzupełnić o dodatkowe informacje, takie jak kierunek przepływu, przepływające media, temperatury i ciśnienia.

Twoje korzyści

Przepływ pracy oparty na klasach rur, praca oparta na regułach: centralny model danych EB zapewnia projektantom maksymalną wydajność, bezpieczeństwo i jakość:

  • Nadrzędna synergia i wyjątkowa spójność w projektowaniu procesów
  • Wygodne, zgodne tworzenie P&ID
  • Automatyczne wykrywanie i oznaczanie błędów
  • Automatyczny dobór komponentów rur
  • Prosta segmentacja linii
  • Szybki przegląd "inteligentnych" rur z wszystkimi informacjami podstawowymi
  • Automatyczne tworzenie zestawień materiałowych

PODĄŻAJ ZA NAMI