© BS|NETZ

Engineering Base umożliwia BS|NETZ prowadzenie biznesu dla stron trzecich

Wiedza inżynierska w zakresie modelowania instalacji przyspiesza rozbudowę sieci

Firma Braunschweiger Netz GmbH (BS|NETZ) jest odpowiedzialna nie tylko lokalnie za tysiące kilometrów sieci elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych i wodnych, przynależne instalacje oraz ich dalszy rozwój. Zespół inżynierów wspiera również innych operatorów sieci w obszarze DACH w przeniesieniu dokumentacji instalacji na nowy, cyfrowy poziom. Dzieje się tak, ponieważ stacje transformatorowe i mniejsze rozdzielnie mają zazwyczaj kilkadziesiąt lat, a dane często odbiegają od stanu faktycznego – co stanowi przeszkodę w rozbudowie sieci, która jest pilnie potrzebna w procesie transformacji energetycznej.

BS|NETZ opracowuje własne zlecenia inżynierskie i zlecenia zewnętrzne za pomocą skoncentrowanej na danych platformie Engineering Base (EB) firmy AUCOTEC. Głównym powodem tego jest zdolność Engineering Base do budowania i utrzymywania spójnego, centralnego modelu danych, zgodnego również z międzynarodowymi standardami, od technologii podstawowej, czyli dużych urządzeń w terenie, do ostatniego zacisku w szafie, jak również automatyki, we wszystkich dziedzinach.

Od dokumentów do danych

© BS|NETZ

Michael Wedde, kierownik grupy „Instalacje cyfrowe” w BS|NETZ, mówi: – W przeszłości chodziło o czystą pracę nad dokumentacją, najbardziej cyfrowe były przy tym PDF-y. Dzięki Engineering Base mapujemy nasze rozdzielnie w świecie cyfrowym w sposób obiektowy. Tak powstaje cyfrowy bliźniak, który umożliwia połączenie tych samych obiektów w różnych dyscyplinach i systemach, takich jak inżynieria 2D i 3D lub ERP. – Teraz wykonujemy zmiany tylko w jednym miejscu, ale jest ono dostępne ze wszystkich stron przedmiotowych. To jedno „źródło prawdy” pozwala na niewiarygodną oszczędność uzgodnień i poprawek. Podwójne wpisy i błędy w transmisji należą do przeszłości – mówi Wedde.

Perspektywy na przyszłość

Ze swoim zespołem zaplanował już stacje rozdzielcze dla wszystkich poziomów napięcia, ale także technikę sterowania dla instalacji gazowych i wodnych. – Engineering Base oferuje nam najlepszą perspektywę, również w odniesieniu do przyszłych wymagań – twierdzi ekspert w dziedzinie technologii cyfrowych. Wiele funkcji „nie byłoby wykonalnych w przypadku klasycznych systemów CAE”. Przykładem mogą być narzędzia QA firmy Engineering Base, których automatyczne kontrole i porównania znacznie przyspieszają prace inżynierskie pomimo rosnącego zalewu danych.

Zwiększona wartość dodana

Nic więc dziwnego, że również inni operatorzy korzystają z tego know-how, aby przyspieszyć rozbudowę swojej sieci. – Dużo wyzwań u klienta jest takich samych jak u nas, co buduje zaufanie – mówi kierownik grupy. Bardzo dobrze przyjęta została np. fachowa wiedza w zakresie tworzenia ustrukturyzowanych urządzeń katalogowych, które bez problemu dopasowują się do modelu instalacji oraz do budowy typowych projektów, które oferują wysoce efektywne możliwości wielokrotnego wykorzystania przy pomocy Typical Manager Engineering Base. – Jesteśmy jednak otwarci na wszelkie prace kontraktowe związane z Engineering Base – podkreśla Michael Wedde i dodaje: – Naprawdę doceniamy możliwość zwiększenia w ten sposób wartości dodanej Engineering Base i naszego zespołu.

 

PODĄŻAJ ZA NAMI