Demo4Grid Alkaline Electrolyzer

© Sunfire GmbH

Wspólnie w kierunku zrównoważonego rozwoju

Spółka Sunfire specjalizująca się w wodorze zdecydowała się na Engineering Base

Sunfire GmbH, czyli założona w 2010 r. spółka specjalizująca się w technologii wodorowej z siedzibą w Dreźnie, opracowała liczne innowacje w obszarze elektrolizy. Jako jedno z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze cleantech na całym świecie spółka Sunfire jest członkiem Global Cleantech 100 Hall of Fame. W ramach transformacji branż zużywających duże ilości energii, takich jak przemysł chemiczny, paliwowy czy stalowy, ta spółka stawia na innowacyjne wysokotemperaturowe elektrolizery SOEC oraz ciśnieniowe elektrolizery alkaliczne. A od niedawna spółka stawia także na platformę Engineering Base (EB) od AUCOTEC.

Modułowe i zwinne rozwiązanie

Elektrolizer SOEC© Sunfire GmbH

Podczas lektury branżowego magazynu inżynierowie z Sunfire zwrócili uwagę na AUCOTEC. Do ich wymogów należała inżynieria modułowa, uproszczone procesy, jednolite systemy oraz ograniczenie liczby błędów. „Engineering Base umożliwia jednoczesną współpracę wszystkich obszarów inżynierii, co ma dla nas zasadnicze znaczenie. Każda zmiana i każde uzupełnienie stają się natychmiastowo widoczne dla wszystkich w zespole”, wyjaśnia dr Wolfgang Staroske, Director Project Engineering w Sunfire, i dodaje: „Obiektowy model danych platformy jest dla nas fundamentem znacznie wydajniejszego i zwinniejszego projektowania instalacji, a także bardziej przejrzystej, modułowej inżynierii. Pracujemy z wysoce ustandaryzowanymi modułami w celu łączenia i skalowania instalacji w drodze zwielokrotniania modułów”.

Większa wydajność, mniej zasobów

Z pomocą Engineering Base spółka Sunfire może nie tylko ujednolicić dotychczas sfragmentaryzowane środowisko oprogramowania inżynieryjnego, ale także znacząco ograniczyć częstotliwość występowania błędów poprzez spójne dane i zautomatyzowane procesy zarządzania zmianami. „Podwyższa to jakość dokumentacji. Jednocześnie Engineering Base pozwala nam na centralne połączenie naszego know-how”, wyjaśnia Staroske. „Ogólnie rzecz biorąc, oczekujemy znacznego wzrostu wydajności, a tym samym mniejszych nakładów osobowych”.

Zachwyca jako całość

„Platforma spełniła nasze najważniejsze oczekiwania. Były nimi pełna orientacja obiektowa, przejrzysta nawigacja oraz lepsze funkcje z obszaru inżynierii elektrycznej i procesowej. Długo analizowaliśmy rynek w poszukiwaniu idealnego rozwiązania, jednak dopiero Engineering Base nas urzekło”, relacjonuje Staroske. Na etapie wdrożenia spółka Sunfire będzie mogła liczyć na pełne wsparcie AUCOTEC. „Nasza współpraca przyczyni się do produkcji ekologicznego wodoru na dużą skalę oraz do wspierania rentownych modeli biznesowych dążących do bardziej zrównoważonego świata”, przekonany jest dyrektor działu inżynierii.

Z perspektywy AUCOTEC decyzja Sunfire jest istotną deklaracją: „Engineering Base umożliwia wyjątkowe połączenie korzyści płynących z wysokiej standaryzacji produktów oraz indywidualnych wymogów w obszarze projektowania instalacji. Tym samym przyczynia się do tworzenia bardziej wydajnych procesów także na tym polu”, wyjaśnia Uwe Vogt, prezes zarządu spółki Aucotec AG. „Wyjątkowo cieszy nas fakt, że udało nam się przekonać do siebie tak innowacyjną firmę z przyszłościowego obszaru technologii, nastawionego na zrównoważony rozwój”.

PODĄŻAJ ZA NAMI

Kontakt