“From Europe - Landing in China” EB Cable Makes Success of Super Truck

© FotonDaimler

Na platformie EB Cable opracowano superciężarówkę

Nowa spójność od koncepcji podstawowej po wiązki kablowe w Foton Daimler

Spółka Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd. (BFDA) jest spółką joint venture Daimler AG i chińskiego producenta samochodów ciężarowych Foton Motor. Od 2012 roku firma rozwija, produkuje i sprzedaje ciężarówki marki Auman. Z powodzeniem wprowadziła w Chinach europejskie standardy produkcji i przyjęła koncepcję badań i rozwoju oraz technologię produkcji spółki Daimler. Celem jest rozwój nowej generacji pojazdów wieloosiowych do przewozu dużych i ciężkich ładunków. W związku z tym spółka Foton Daimler w 2014 roku zdecydowała się na platformę planowania wiązek kablowych Engineering Base (EB) Cable firmy AUCOTEC.

Filozofia „Single Source of Truth” pozwala oszczędzić czas

Szybkie zmiany i szybka reakcja na życzenia klientów są bardzo pożądane na chińskim rynku samochodów ciężarowych. Dlatego przekonująca kazała się zasada EB ukierunkowana na dane, zgodnie z którą każdy obiekt w modelu istnieje tylko raz. W ten sposób zmiany – w grafice, na liście lub w eksploratorze – pojawiają się w czasie rzeczywistym w każdej innej reprezentacji zmienionego obiektu. Tradycyjne narzędzia projektowe stosowane wcześniej przez BFDA opierały się na grafice i były zorientowane na dokumenty; rysunki należało zmieniać ręcznie, a przenoszenie zmian było czasochłonne i podatne na błędy. Nie udało się odwzorować kompletnego cyfrowego bliźniaka wiązki przewodów. Różne osoby opracowujące przechowywały swoje własne dane lokalnie, rysunki schematów i wiązek przewodów znajdowały się w oddzielnych narzędziach, a synchronizacja była bardzo czasochłonna. Zasada „Single Source of Truth” na platformie EB Cable umożliwiła stworzenie wspólnego modelu danych od podstawowej koncepcji do wiązki przewodów. Wszystkie obiekty konstrukcyjne są zawsze wyraźnie rozpoznawalne na różnych etapach.

Szybkie zmiany i centralna dostępność danych dla wszystkich zaangażowanych stron znacznie skracają teraz cykle projektowe, poprawiają jakość projektu i oszczędzają czas programistów na ręczne transfery i kontrole.

Synchronizacja pomiędzy 3D i 2D

3D jest ważnym czynnikiem w rozwoju wiązek kablowych. Moduł HIM Pro (Harness Integration Manager) opracowany na platformie EB wypełnia lukę pomiędzy projektem 2D a mechanicznymi danymi konstrukcyjnymi. Umożliwia on BFDA cyfrową interakcję danych pomiędzy platformą EB Cable i systemem 3D CATIA. EB importuje topologię i w ten sposób ma możliwość stworzenia prezentacji 2D wiązki kablowej. Dzięki informacjom z modelu danych można również dokładnie obliczyć długości przewodów. Integracja dokumentuje wszystkie zmiany. Dzięki temu EB Cable stanowi nie tylko podstawę do optymalnej kontroli kosztów rozwoju i produkcji wiązek kablowych, ale jednocześnie wspiera BFDA w tworzeniu cyfrowej fabryki superciężarówek.

PODĄŻAJ ZA NAMI