Menu
Engineering Base logo

Engineering Base (EB) stödjer hela livscykeln hos maskiner, anläggningar och mobila system – disciplinövergripande och samarbetsinriktat.

ELCAD logo

ELCAD är utformat för att skapa elektroteknisk dokumentation av alla slag.

RUPLAN logo

RUPLAN är grunden för högintegrerade branschlösningar. Detta styrks av den framgångsrika användningen i stora energiförsörjningsföretag och i fordonsindustrin.

AUCOPLAN logo

AUCOPLAN stödjer planering och drift av processtekniska anläggningar – integrativt och flexibelt.