Change sector >

Söta utsikter för anläggningsplanerare

AUCOTECs system för sockerindustrin

Konsistent, internationell, normuppfyllande: AUCOTEC erbjuder mycket effektiva lösningar inom konstruktion, drift och underhåll av anläggningar inom sockerindustrin. Det gör det möjligt att hantera data transparent genom hela konstruktionsarbetet, tillsammans med ett branschorienterat, internationellt användbart och alltid normuppfyllande innehåll.

 

 

Särskilda utmaningar

 • Internationellt spridd anläggningskonstruktion
 • Högt utvecklat parallellt tillvägagångssätt med spridda tekniska resurser och entreprenörer
 • Stöd för alla normer och föreskrifter som krävs i alla länder
 • Effektivt samarbete och kontroll (ändringshantering) av samarbetande discipliner under planeringen krävs
 • För allmänt underhåll och planering av ombyggnader av befintliga anläggningar är det ytterst viktigt att all data och alla dokument alltid är uppdaterade
 • Enkel hantering av anläggningsdrift och -service för att även garantera effektiviteten hos personal med lägre utbildningsnivå jämfört med Europa/USA 

Har du frågor?

AUCOTECs lösning för den optimala processen

  arkitektur för lokala och globala klienter

  • Integrerade lösningar: från konceptfasen via PFD/P&ID-bearbetning, specifikation, el- och instrumentkonstruktion och kontrollsystemplanering ända till energiförsörjning och nätanslutning i en enda gemensam datamodell
  • Full kontroll över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik
  • Säker integration av externa leverantörer tack vare enkel import och export av tekniska data, allt med full ändringskontroll
  • Unik lösning för arbete som sker parallellt i as-built-dokumentationen och i ombyggnadsprojekt allt med intelligent informationsjämförelse
  • Effektiva och enkla underhållsverktyg för service och ombyggnader

   

   

  Till prospektet

  Integrerat i ert företags IT-system

  • 3D-integrering för dubbelriktat datautbyte
  • SAP-koppling för datautbyte mot underhåll och service
  • Öppet API för t.ex. integrering mot interna system för dokumenthantering och underhåll
  • Enkel Office-integration för datautbyte med standardiserade gränssnitt
  • Integrering i planeringssystem hos processleverantören för generering av programkod och som stöd för hårdvaruplaneringen
  Har du frågor?