Empower the Grid – Digital, Fast, Reliable!

Szybsza droga do zrównoważonego rozwoju dzięki Engineering Base

Rozbudowa sieci i neutralność pod względem emisji CO2 – to największe wyzwania transformacji energetycznej dla producentów i operatorów instalacji. Objętość projektów w sektorze energetycznym ogromnie wzrasta – niestety nie ma na to niezbędnych środków. Masowa przebudowa i rozbudowa sieci, i to w możliwie najkrótszym czasie, jest najważniejszym punktem programu na rzecz zrównoważonej przyszłości. Oparta na bazie danych i zorientowana na obiekty koncepcja inżynierska AUCOTEC nie tylko może tu pomóc, ale jest warunkiem wstępnym, aby móc sobie z tym wszystkim poradzić. Platforma współpracy Engineering Base (EB) w znacznym stopniu ułatwia współpracę z klientami i dostawcami zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią. Ponadto znormalizowane moduły i wysoce efektywne wdrażanie norm w Engineering Base znacznie upraszczają planowanie projektu.

Na całe życie

Od pomysłu na projekt do eksploatacji instalacji, system jest podstawą zrównoważonego rozwoju i niższych kosztów użytkowania. Ponieważ oferuje on więcej niż tylko migawkę z budowanej lub eksploatowanej instalacji. Cyfrowy bliźniak w Engineering Base „rodzi się“ na długo przed prawdziwym, fizycznym bliźniakiem. Model danych jest podstawą planowania i dalszego rozwoju wszystkich zaangażowanych dyscyplin inżynieryjnych, budowy i w końcu też eksploatacji instalacji, ponieważ rozwija się wraz z instalacją i dlatego zawsze odzwierciedla jej aktualny stan powykonawczy. W ten sposób ta wysoce cyfrowa dokumentacja jest zawsze swego rodzaju kotwicą, centrum całej wiedzy o instalacji. Jej nieoceniona wartość, wypracowana dzięki rozbudowanej wiedzy specjalistycznej, jest zachowywana przez cały cykl życia.

Koniec z czekaniem i szukaniem

Fakt, że bliźniak pozostaje w ten sposób „żywy“ wynika głównie z tego, że w centralnym magazynie danych Engineering Base każdy obiekt istnieje tylko raz. Wszystkie obszary inżynieryjne – od techniki podstawowej poprzez wtórną aż po technikę zabezpieczeń i sterowania – mają dostęp do tego Single Source of Truth (jednego źródła prawdy); każdy szczegół specyficzny dla danej dziedziny jest natychmiast widoczny dla wszystkich innych specjalistów i może być bezpośrednio dalej przetwarzany. – Czekanie, koordynowanie i szukanie są już przeżytkiem, wszyscy pracują wspólnie, kooperacyjnie i równolegle na tym samym modelu. W ten sposób bez wysiłku uzyskuje się stałą aktualność – bez podwójnych wpisów, ręcznego przenoszenia danych i związanego z tym wysiłku i błędów; najlepszym tego przykładem jest wykres jednoliniowy Engineering Base. Ta zasada bardzo przyspiesza planowanie.

Standardy jako wspomagacze

Przyspieszenie projektu Engineering Base sięga jednak jeszcze dalej: zorientowane funkcjonalnie moduły standardowe w planowaniu instalacji dodatkowo skracają czasy wykonawcze. Dzieje się tak, ponieważ moduły nie składają się z pojedynczych urządzeń, ale z całych funkcji wraz z powiązanymi z nimi kartkami, urządzeniami, kablami, przewodami i elementami logicznymi. W ten sposób nie tylko zmniejsza się zasób danych podstawowych, ale także błędy i przede wszystkim nakłady inżynieryjne. System można skonfigurować praktycznie jednym naciśnięciem przycisku.

Ponadto Engineering Base jest w stanie wdrożyć wszystkie międzynarodowe standardy w sposób wysoce efektywny. Na przykład normy dotyczące strukturyzacji instalacji i dokumentów IEC 81346 i 81355, które są wiążące dla międzynarodowych przetargów, lub wymagania opisane w IEC 61850 dotyczące stosowania języka SCL (Substation Configuration Language), a nawet przyszłego RDS PS. Wiele narzędzi inżynierskich ma z tym problem, ale Engineering Base nie, a to wszystko dzięki zorientowanemu na obiekt sposobowi pracy. Wiele narzędzi inżynierskich ma z tym problem, jednak nie EB, a zawdzięcza to zorientowanemu obiektowo sposobowi pracy. Ułatwia to znacznie pracę i organizację zgodnie z zasadami, a przyspieszenie jest oczywiste.

Odpowiedzią na potrzeby jest zawsze Engineering Base

Praca między działami w kompletnym i zawsze aktualnym modelu danych, zapewniona jakość danych w relacjach z dostawcami oraz zgodne z normami księgi przełączeń wraz z szablonami: Engineering Base zapewnia ciągłość i obejmuje cały przepływ pracy. Gdzie mogę znaleźć moje dane? Gdzie jest obecny status? Gdzie znajdują się kompletne informacje o instalacji, które wykraczają poza moją dyscyplinę? Kto zapewnia jakość danych? Odpowiedzią jest zawsze Engineering Base!

AUCOTEC pracuje i rozwija oprogramowanie dla sektora energetycznego od ponad 30 lat. Wspólnie z klientami i partnerami, którymi są doświadczeni eksperci w dziedzinie energii, w zainicjowanej i nadzorowanej przez AUCOTEC grupie roboczej EVU od lat promowane są innowacje i opracowywane wytyczne, które w Niemczech mają poziom standardu. Całe to doświadczenie i praktyka zostały wykorzystane w Engineering Base. Świadczą o tym zarówno treści zawarte w oprogramowaniu, jak i liczne międzynarodowe przykłady najlepszych praktyk. W ten sposób Engineering Base nie tylko rozwija Państwa inżynierię, ale także zrównoważoną przyszłość, która jest tak istotna dla nas wszystkich. Tutaj czas to nie tylko pieniądze, ale również przyszła jakość życia dla wszystkich.

PODĄŻAJ ZA NAMI