30 lat grupy roboczej EVU

Historia sukcesu sama w sobie

Wszystko zaczęło się 30 lat temu od dużego zlecenia Preußen Elektra dla ówczesnej AEG. Dotyczyło ono stacji transformatorowej wraz ze stworzeniem kompletnej instrukcji schematów. Aby sprostać temu zadaniu, odpowiedzialna za planowanie projektu spółka-córka AEG - Debis Systemhaus - powołała gremium, w którego skład weszli planiści instalacji, operatorzy i specjaliści od oprogramowania. Celem była wymiana doświadczeń oraz dyskusje, aby opracować standardy zwiększające wydajność dla sektora przedsiębiorstw energetycznych z wykorzystaniem know-how i nowych pomysłów.

Pierwszym krokiem w kierunku ujednolicenia standardów był moduł opracowany przez Debis dla systemu CAD RULAN, uwzględniający specjalne potrzeby przedsiębiorstw energetycznych (EVU). „Już wtedy wiadomym było, że na jednolitych standardach skorzysta cały sektor energetyczny” - wyjaśnia Michaela Imbusch, menedżer produktu dla sektora energetycznego w AUCOTEC i przez wiele lat gospodarz oraz moderator grupy roboczej EVU.

Wspólne kształtowanie zmiany

W ciągu 30 lat grupa robocza była zaangażowana w szereg inicjatyw. Począwszy od pojawienia się technologii cyfrowej w stacjach transformatorowych. Wszystko zrewidowano, urządzenia analogowe zastąpiono technologią cyfrową. Na jeszcze większym znaczeniu zyskały normy i wytyczne mające na celu to, by wszystkie stacje transformatorowe w przyszłości konstruowane były na tej samej zasadzie.

W 1997 roku AUCOTEC ostatecznie przejął RUPLAN, a tym samym również grupę roboczą. „Od 2010 roku na spotkaniach zajmujemy się również naszą platformą Engineering Base. Ponieważ aktualnie korzysta z niej coraz więcej użytkowników” - mówi Imbusch. „Od 2015 roku oddzielna grupa robocza EB-EVU spotyka się dwa razy w roku, zaś spotkania ekspertów RUPLAN odbywają się raz w roku.

Od uczestnika do organizatora

Jedną z osób, która regularnie uczestniczy w spotkaniach, jest Sascha Wagner. „Przez blisko cztery lata byłem uczestnikiem grupy roboczej dla ówczesnego pracodawcy, Euro Engineering” - wyjaśnia Wagner. Obecnie piastuje stanowisko Starszego Konsultanta ds. Aplikacji w AUCOTEC i zna grupę roboczą nie tylko jako uczestnik, ale także jako organizator. „Kiedyś pełniłem funkcję tzw. Power User Engineering Base. Kontakt z panią Imbusch i AUCOTEC miałem więc już wcześniej dzięki mojej pracy.  I tak poznałem również grupę roboczą”. Jako uczestnik docenia atmosferę i wzajemne zrozumienie oraz podkreśla: „Organizacja zawsze była świetna, a sposób, w jaki pani Imbusch była w stanie stworzyć otwarte i pełne szacunku środowisko zrzeszające blisko 50 uczestników, był i nadal jest po prostu wspaniały”. - Dziś jako organizator obserwuje te spotkania z innej perspektywy. „To naprawdę interesujące, w jakim kierunku rozwija się grupa robocza”.

Dane w centrum uwagi

W ciągu roku rozwijają się i zmieniają nie tylko tematy, ale także uczestnicy. „Grupa bardzo się zmieniła” wyjaśnia Wagner. „W przeszłości jej uczestnicy reprezentowali bardziej klasyczną inżynierię. Dzisiaj widzimy również zupełnie inne dyscypliny, takie jak technologia ochrony i sterowania, integracja kierowników projektów i technologia pierwotna. I wciąż pojawiają się nowe kwestie.” „Coraz ważniejsze staje się dla wszystkich zaangażowanych, w jaki sposób mogą sprawić, by dane były naprawdę użyteczne i jak uzyskać jeszcze więcej danych z Engineering Base”. AUCOTEC pozostaje tutaj w bliskim kontakcie z klientami, aby móc kontynuować współpracę nad nowymi rozwiązaniami - i to na wysokim poziomie. „Dla nas i klientów ważne jest przede wszystkim praktyczne doświadczenie, mniejsze znaczenie mają natomiast podstawowe kwestie”.

Osoby zainteresowane współpracą mile widziane

Ponieważ celem grupy roboczej jest spójne zrozumienie i stosowanie jednolitych metod pracy przynoszących korzyści wszystkim profesjonalistom z sektora EVU, nowi uczestnicy są zawsze mile widziani: „Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby z sektora EVU zainteresowane dostępem do szerokiej wiedzy i dzieleniem się swoim doświadczeniem” zachęca menedżer produktu Imbusch. „Ponieważ ta grupa robocza to naprawdę coś niezwykłego. To prawdziwa sieć!”

Sascha Wagner również lubi wspominać udział w spotkaniach w roli uczestnika. „W ramach grupy roboczej EVU zawsze można prowadzić otwarte dyskusje, atmosfera jest przyjazna i luźna. Wszyscy zajmują się tymi samymi tematami. Moja sieć również znacznie się rozszerzyła”. W tej chwili grupa robocza skierowana jest do firm z regionu DACH. „Ale nie powinno tak pozostać” mówi Wagner. „Naszą wizją na przyszłość jest międzynarodowa grupa robocza. Przygotowania już trwają”.

PODĄŻAJ ZA NAMI