Vehicle Electrical Design – Model-based, Efficient, Flexible

© AUCOTEC AG

Vehicle Electrical Design – Model-based, Efficient, Flexible

Nowe możliwości dzięki cyfrowemu bliźniakowi sieci pokładowej

Mało która branża musi jednocześnie stawiać czoła tak sprzecznym wymaganiom jak producenci samochodów ciężarowych i autobusów: z jednej strony optymalizacja przez standardowy rozwój serii, z drugiej strony spełnianie specjalnych życzeń klientów. Pojazd seryjny lub specjalny, ciężarówka lub autobus miejski – obsługa wariantów sieci pokładowej jest zawsze bardzo wymagająca. Warianty i ich zależności muszą być zarządzane dla każdego systemu elektrycznego w pojeździe i powiązane ze wszystkimi szczegółami planowania. Skuteczna realizacja tego zadania za pomocą zwykłych narzędzi bazujących na dokumentach nie jest możliwa.

Platforma Engineering Base (EB) stworzona przez AUCOTEC rozwiązuje nie tylko ten problem. Umożliwia stworzenie cyfrowego bliźniaka każdej sieci pokładowej (aż do najmniejszego szczegółu) i prezentowanie jej w różnych widokach. Z jednej strony znacznie ułatwia to obsługę wariantów. Z drugiej strony, poszczególne działy oszczędzają na czasie oczekiwania i unikają błędów w przekazywaniu danych, ponieważ bliźniak ten służy jako jedno Single Source of Truth dla wszystkich współpracujących użytkowników. Dzięki temu wszystkie logiki i powiązania są zawsze kompletne i w pełni identyfikowalne. Pozwala to również na przeprowadzanie analiz i obliczeń w odniesieniu do wszystkich opracowywanych danych.

Niezawodna identyfikowalność

Szczególnym wyzwaniem dla producentów samochodów ciężarowych i autobusów jest trend w kierunku autonomicznej jazdy. W tym przypadku kwestie identyfikowalności i automatyzacji są jeszcze ważniejsze niż dotychczas. Wymagane jest przestrzeganie nowych norm, takich jak ISO 26262, w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego. Decydującą rolę odgrywają przy tym zarówno identyfikowalność w procesie rozwoju sieci pokładowych, jak i zapobieganie błędom systemowym. Centralny model danych EB udostępnia wszystkim uczestnikom w każdym momencie procesu rozwoju przejrzyste i możliwe do przeanalizowania dane, na podstawie których możliwe jest wykonywanie algorytmów dla zautomatyzowanych kroków procesowych.

Nie byłoby to możliwe przy użyciu konwencjonalnych narzędzi projektowych. Nie wszystkie dane niezbędne do automatycznej oceny można w nich umieścić na schematach.

Zrównoważone wykorzystanie

W przeciwieństwie do tych narzędzi projektowych mocno zorientowanych na grafikach, specjaliści od sieci pokładowych mogą pracować z EB również w formie czysto alfanumerycznej. Odpowiedni plan jest tylko kolejną reprezentacją wygenerowanych danych, dlatego często wynika sam z siebie. Zmiany trzeba wprowadzać tylko raz, niezależnie od widoku, i są one automatycznie zapisywane w Single Source of Truth. Ponadto w bazie danych EB mogą być przechowywane wszelkiego rodzaju szablony, od prostych do bardzo złożonych, gotowe wielokrotnego użycia i z możliwością łatwego dostosowania do potrzeb. Na przykład, urządzenie sterujące już „wie”, jakie złącza są potrzebne do jego podłączenia, a system zna połączenia sygnałów, które mają być wdrożone. Każdy element wyposażenia można rozszerzyć o dowolną liczbę atrybutów, oczywiście wszystkie z możliwością analizy.

Natychmiastowe analizy

Oprócz wszystkich komponentów elektrycznych i wiązek przewodów cyfrowy bliźniak sieci pokładowej zawiera również obiekty logiczne, takie jak sygnały, segmenty, funkcje lub warianty. Warunkiem wstępnym dla kompleksowych analiz tych obiektów jest znajomość relacji między zdefiniowanymi właściwościami. Ponieważ EB dysponuje tą wiedzą, oprócz różnorodnych raportów możliwe jest wdrożenie testów opartych na regułach lub automatycznych kroków planowania. Na przykład automatyczny wybór styków złączy na podstawie zdefiniowanych właściwości.

Projektanci mogą w prosty sposób, często za pomocą kilku kliknięć myszą, błyskawicznie zdefiniować własne testy. Do tworzenia bardziej złożonych testów i automatyzacji procesów służy intuicyjny interfejs API platformy EB. W ten sposób projektanci oszczędzają czas, który musieliby poświęcać na żmudne przeglądanie wielu rysunków w poszukiwaniu aspektów do sprawdzenia, i unikają błędów, które są nieuniknione przy pracy wykonywanej ręcznej.

Spójne łączenie światów

Dzięki wyjątkowej otwartości systemu, Engineering Base można łatwo zintegrować z każdą infrastrukturą IT. Standardowe interfejsy umożliwiają wymianę informacji między platformą a systemami PLM, ERP lub CAD dla mechaników, co pozwala na doskonałą integrację z każdym procesem w firmie. Dostępne są na przykład połączenia z SAP, Teamcenter, NX lub 3DExperience i inne. Ta synchronizacja zapewnia dotychczas niespotykaną stałą spójność danych.

Kolejną zaletą, docenianą przez wielu międzynarodowych klientów, jest różnorodność językowa platformy EB. Dostępność w praktycznie każdym języku ułatwia również międzynarodową współpracę. A fakt, że wygląd i sposób działania EB w stylu Microsoft sprawia, że obsługa jest prosta i intuicyjna, mimo możliwości odwzorowania nawet najbardziej złożonych projektów, jest w wielu projektach pojazdów zaletą, której nie należy lekceważyć.

Bezpieczna przyszłość

Współcześni producenci pojazdów mogą już jutro oferować całościowe koncepcje mobilności, obejmujące różne środki transportu, techniki napędowe, nowe technologie i usługi. Nie byłoby to możliwe bez cyfrowego bliźniaka, który dostarcza niezbędne dane do nowych procesów nie tylko w branży rozwoju pojazdów, ale również w ich eksploatacji i może je prezentować w zintegrowanym środowisku IT.

Engineering Base oferuje duży potencjał do tego wszystkiego – nie warto się wahać, lepiej działać!

PODĄŻAJ ZA NAMI