Standaryzacja a indywidualizm

Dlaczego nie obie rzeczy naraz?

Oszczędność kosztów w działach zakupów i logistyki oraz współpraca od momentu projektowania po eksploatację – standaryzacja ma kilka zalet. Jednak oferenci pojazdów chcą umożliwić swoim klientom także indywidualną konfigurację ich pojazdów. Poza tym występują warunki ramowe, które wymagają bardzo specyficznych dostosowań. Dotyczą na przykład specjalnych życzeń klientów w autobusach liniowych – z uwagi na to, że każdy związek transportu dysponuje własnym systemem płatności, lub o szczególne wymagania wobec specjalnych samochodów ciężarowych.

Projektowanie wiązek przewodów zupełnie indywidualnie dla każdego pojazdu byłoby za drogie oraz zbyt czasochłonne. Stworzenie uniwersalnego pakietu przewodów, który poniekąd byłby przygotowany do zastosowania we wszystkich indywidualnych przypadkach, wiązałoby się z kolei z wysokimi kosztami produkcji wiązek przewodów i zajmowałby za dużo miejsca w karoserii. Połączenie indywidualnych i standardowych rozwiązań wydaje się niemożliwe – jednak nie z Engineering Base.

Warianty ponad wariantami

W przypadku indywidualnie zaprojektowanego pojazdu klienci wybierają wyposażenie dopasowane do swoich wymagań.  To właśnie te możliwe do wyboru modyfikacje i techniczne współzależności między nimi określają liczbę wariantów wiązki przewodów. Co więcej, skutkiem różnych rozstawów osi są dodatkowe warianty długości. Komponenty mogą być wbudowane także w różnych miejscach.

W przypadku prostych wiązek przewodów, na przykład wiązki przewodów drzwi, prowadzi to do powstania niewielkiej liczby różnych wariantów. Zapotrzebowanie na ten rodzaj przewodów jest jednak porównywalnie wysokie, ponieważ są one stosowane w wielu pojazdach. W tym obszarze producenci i projektanci korzystają z wysokiego stopnia standaryzacji.

Przy bardziej złożonych wiązkach przewodów korzysta się jednak często z założeń pakietu przewodów klienta (KSK).  W takich przypadkach wiązki przewodów produkuje się wtedy częściowo w jednej partii. Jest to duże wyzwanie logistyczne, jednak oferuje wiele zalet dzięki standaryzacji z wykorzystaniem definicji modułów.

Nauka sama w sobie

Aby poradzić sobie ze złożonością wiązki przewodów, w Engineering Base jest ona dzielona na pojedyncze moduły. Moduły te są łączone w zależności od zamówienia, aby ostatecznie przy dostawie na żądanie uzyskać pełną wiązkę przewodów. Za każdym z modułów kryje się szczegółowa lista części oraz informacje o zależnościach między nimi.

Konstruowanie modułów zgodne z logiką w taki sposób, aby stworzyć działającą wiązkę przewodów, stanowi przy tym naukę samą w sobie, przy czym narzędzie Engineering Base jest bardzo pomocne. Cyfrowy bliźniak zdefiniowany za pomocą Engineering Base zna wszystkie definicje i zależności, a także potrafi je zwizualizować konstruktorowi.

Specjalne życzenia klientów

Rozwój platformy może w satysfakcjonujący sposób uwzględnić indywidualne wymagania klienta, jednak tylko do pewnego stopnia. Dlatego specjalne życzenia klienta na podstawie konfiguracji standardowej wybranej dla danego zamówienia są wprowadzane indywidualnie.

Dzięki modelowi danych nie jest konieczne projektowanie każdego pojazdu od nowa poprzez szkicowanie ołówkiem na papierze – zamiast tego możliwa jest automatyczna konfiguracja. Poza tym Engineering Base stanowi otwarty system z możliwością integracji i interfejsami dostosowanymi do wielu innych obszarów przedsiębiorstwa i platform. Z uwagi na fakt, że samo projektowanie to za mało, produkcja wymaga dokładnych danych – w przypadku każdego pojazdu, pakietu przewodów i złącza. Standaryzacja i indywidualne podejście przy zachowaniu wysokiej jakości danych – to właśnie Engineering Base.

PODĄŻAJ ZA NAMI