Konstruktionsmjukvara för flödesschema, processtyrning och elkonstruktion i såväl storskaliga anläggningar som design av modulära harness för alla typer av fordon

Create Synergy – Connect Processes

AUCOTEC utvecklar konstruktionsmjukvara för hela livscykeln hos maskiner, anläggningar och mobila system – med världsomspännande support. Över 30 års erfarenhet har medfört att vi levererar framtidssäkra lösningar för flödesschema, processtyrning och elkonstruktion i såväl storskaliga anläggningar som design av modulära harness för alla typer av fordon, för att klara det har vi utvecklat en plattform med unik potential: Engineering Base.

„One installation, one database, one training session”: Europe’s largest sugar manufacturer Südzucker optimizes processes with Engineering Base.“

Birama Dieng, Aucotec AG

“Instrumentation and control design from a single source”: Emerson Process Management reaches more efficiency with Engineering Base

Hans-Werner Meyer, Aucotec AG

“We wanted to get away from the insular world of various systems that operate in isolation”: Engineering Base makes Böwe Systec GMbH faster and their documents far better

Katrin Schulze, Aucotec AG

Industri 4.0 med Engineering Base

Industri 4.0

Engineering Base (EB) banar väg för Industri 4.0. Endast korrekt, konsekvent och integrerad teknik utan inkonsekvenser uppfyller Industri 4.0. Tack vare arkitekturen i Engineering Base (EBs) systemplattform så är EB just nu den enda mjukvaran som kan integrera konstruktionen intelligent till ett PDM system.

Industri 4.0 Whitepaper download

Engineering Base video

EB at a glance