Menu

RUPLAN

Översikt

RUPLAN från AUCOTEC är, tack vare 25 års marknadserfarenhet, den mest beprövade och kompletta lösningen för elektroteknik och styrdesign inom industrisektorspecifika lösningar. 

RUPLAN kännetecknas av ett modernt användargränssnitt, maximal flexibilitet gällande normer, standarder och integrationer i olika IT-miljöer, från fältnivån upp till ERP (Enterprise Resource Planering)-nivån. Tack vare den mycket kraftfulla API:n (Application Programming Interface), möjliggör RUPLAN för våra spekulanter och kunder att realisera mycket speciella associerade dokument för kraven inom energi-, vatten-, automations- och järnvägsmarknaden. 

RUPLAN blev en internationell produkt tack vare den globala marknaden. Den är tillgänglig på olika språk och för internationella standarder. Det är den första lösningen inom elektroteknik och styrdesign som stödjer användaren i skapandet av elektronisk dokumentation för de nya normerna IEC 61346, IEC 61355, IEC 60617. 

Omfattande bibliotek för flödesteknologi är också tillgängliga. Diagram för elektro- och flödesteknik kan lätt kombineras och korshänvisas i ett och samma projekt. 

RUPLAN är en av marknadsledarna för elektrotekniksystem och har globala referenser från mycket framgångsrika företag.

Aktuella frågor baserade på RUPLAN

Standardreferens/resurslistor

Denna funktion möjliggör för användaren att arbeta mycket effektivt inom grundläggande teknik. Import av fördefinierade teknikspecifikationer som subprojekt, förbindningsmakron och/eller resurser innan skapandet av ett kretsschema är möjligt i detta gränssnitt. Kompletta projekt /dokumentationer kan skapas automatiskt.

Gränssnitt mot CLIP PROJECT (Phoenix) och smartDESIGNER (Wago) 

Dessa gränssnitt är mycket effektiva tekniklösningar. Med gränssnittet smartDESIGNER har t. ex.  användaren möjlighet att enkelt och smidigt göra konfigurationen av plintgruppsstänger och plintskenor. Datautbytet mellan RUPLAN coh smartDESIGNER är dubbelriktat och arbetsflödet kan startas direkt från RUPLAN.

Konfigurationslänk  för Hårdvara

En annan mycket effektiv tekniklösning för användare som behöver kommunicera med verktyg för hårdvarukonfiguration (t.ex. STEP 7/HW-Config från SIEMENS) och elektrisk styrdesign.  

Funktionella Designspecifikationer

Elektroteknik med RUPLAN är en helhetslösning för grundlig dokumentation. Alla associerade dokument såsom innehållsförteckningar, plint- och yttre förbindningsscheman, materiallistor, resurstabeller, förbindnings- och I/O-listor samt inköpsdokument är automatiskt tillgängliga. 

RUPLANs systemkonstruktion är objektorienterad, därför har användaren alltid en uppdaterad översikt över teknik-arbetsflödet. Detta gäller också skåpritningen, vilket möjliggör för teknikern/designern att konstruera skåpet först innan resten av dokumentet skapas. 

RUPLAN har en egen projektstyrning och övergripande revisionshantering. Symbolbiblioteken och apparatdatabaserna som finns tillgängliga följer standard. Det är ett multianvändar-system, vilket tillåter fler än en användare att arbeta i ett projekt. Det kan installeras som en klientserver- applikation med stöd av terminalserverteknik. 

RUPLAN motsvarar alla sina användares förväntningar tack vare volymdatahanteringen och systemets prestanda.  

Tillägg

Lösning RUPLANmaintenance 

RUPLANmaintenance erbjuder informationshantering för den kompletta maskin- och anläggnings- dokumentationen. RUPLANmaintenance kan användas i nätverks- och multianvändarmiljö.

Lösning AUCOTECview 

Ett gratis vy-verktygsset för smart dokumentation baserat på pdf-format med varukorg och navigationsfunktioner.  


Integration Toolset EDM/PDM

Denna lösning erbjuder flexibel integration av olika EDM/PDM-system. Den erbjuder arkivering, administration och projektstyrningsfunktioner. 

SAP/R3 Integration Toolset The Communication Framework (CF) har utvecklats av AUCOTEC för att realisera online-koppling mellan RUPLAN och SAP/R3. CF:n är release-oberoende och den stödjer, med hjälp av basscript, hela teknik-arbetsflödet för våra kunder.

Lösning Klient-/Serverapplikation 

RUPLAN används utan märkbar nätverksbelastning – optimal prestandavinst vid användning av Citrix MetaFrame Presentation Server.

Framgångsrik tekniklösning inom industrisektorn baserad på RUPLAN

Industrisektor Energi 

Skapandet av elektronisk dokumentation för kraftindustrin (kraftproduktion, distribution och transmission) är huvudmålet för RUPLAN Power. Enhetligt och standardiserat dokumentskapande säkerställer att OEM’s (RWE, EON, etc.), huvudentreprenörer (SIEMENS, ABB, etc.) och underleverantörer (teknikföretag) samarbetar effektivt och kan utbyta data i elektroniskt format. Den standardiserade metoden i teknikprocessen beskrivs i kravdokumenten. Under uppstartsperioden kan relationsdokumentationen automatiskt kontrolleras av ett integrerat verktygsset för kvalitetskontroll. RUPLAN Power skapar automatiskt associerade dokument såsom plint-och yttre förbindningstabeller enligt kraftindustrins standard. RUPLAN Power har utvecklats enligt specifikationer från en öppen arbetsgrupp för standardisering inom kraftindustrin (IG EVU). Standarden används av de flesta stora kraftföretag och är föreskriven som standard.

www.igevu.de


Industrisektor Hantering av Vattenresurser 

Liksom RUPLAN Power är detta industrispecifika tillägg (RUPLAN Vatten) en lösning skräddarsydd för behoven hos vattenleverantörer. Tillägget omfattar riktlinjer, databibliotek och programfunktioner för denna marknad.  


Industrisektor Kabel- och Harnessdesign 

RUPLAN/KABI är speciellt utvecklad för design, analys och tillverkning av elektroniska system för bil- och rymdindustrin. Med RUPLAN/KABI stödjer ett integrerat tekniksystem hela designprocessen av kablar och harness, från förbindningsschemat (inkl. kabeldetaljer) via 2D harness-layouten fram till mall för trådläggning. 

Denna helhetslösning omfattar också tillgång till topologilayout, dubbelriktade gränssnitt till olika 3D- mekaniska CAD-system (t.ex. CATIA V4 och V5, PRO/E, Solid Works) såväl som kopplingsmöjlighet till kabelkapmaskiner (t.ex.Komax).


Industrisektor Järnvägsfordon 

RUPLAN/LOC har designats för elektroteknikprocessen inom järnvägsfordonsindustrin. Denna industrisektorspecifika programvarulösning stödjer tekniker i deras speciella krav inom förbindning och kablage. Baserat på funktionell kretsdesign förbinder RUPLAN/LOC automatiskt kärnor och kablar med speciella numreringssystem (t.ex. FSF - numrering). Tillhörande dokument stöds automatiskt av  programvaran.