Menu

ELCAD

ELCAD är ett utprövat och testat, databasdrivet och ur alla aspekter professionellt CAE-system. Systemet utvecklades för de specifika kraven inom elektroteknik och mekatronik. ELCAD kan skalas upp från utmanande design inom maskinteknik till styrteknik för processanläggningar.

ELCAD stödjer effektivt hela planeringen av arbetsflödet inom elektroteknik. ELCAD är ritnings-baserat och kännetecknas speciellt av flexibiliteten i designskedet och det integrerade utbudet av funktioner.

Senaste nytt om ELCAD

..detta kanske också intresserar dig

Systemöversikt och beskrivning av prestanda

ELCAD skapar alla dokument som krävs för dokumentation av ställverk, maskinstyrning, kabelförläggning, fastighetsinstallation och processanläggningar. ELCAD används för att skapa kretsscheman, plintar och anslutningsscheman, beställnings- och apparatlistor, materiallistor, I/O-listor, innehållsförteckningar, förbindnings- och kabellistor, översikts- och installationsritningar såväl som layoutritningar för skåp.

ELCAD imponerar speciellt med sin automatiska revisionshantering, höga systemprestanda i nätverket och multianvändar-applikation samt med sina effektiva val inom systemanpassning. Sofistikerad programvaruergonomi, obegränsad uppåtriktad kompatibilitet, hög integrationskapacitet och maximal funktionalitet för elektrotekniska kombinationer gör ELCAD  till ett värdefullt erbjudande.

I anslutning till AUCOPLAN, erbjuder ELCAD en komplett lösning för integrerad elektro- och processteknik.