Menu

AUCOPLAN

AUCOPLAN är ett avancerat tekniksystem for planering, konstruktion, drift och underhåll av I&E design och teknikföretag.

AUCOPLAN integrerar data och dokument från elektronik och elektroteknik, automationsteknik och processteknikplanering.
AUCOPLAN kännetecknas av maximal flexibilitet och smidighet mot speciella etiketterings-instruktioner, teknikprocesser och dokumentationsföreskrifter.
AUCOPLAN kan anskaffas internationellt genom AUCOTEC's Globala Partnernätverk, är anpassat till internationell standard och tillgängligt i olika språkversioner. AUCOPLAN stödjer aktuella trender och teknologi såsom multianvändar- och klient/servermiljöer, databasdriven teknik och objektorienterad moduldesign. AUCOPLAN tillhör marknadsledarna inom integrerade I&E planeringssystem och har åtskilliga referenser från sitt globala nätverk, vilket inkluderar ledande industriföretag som använder DIN eller ISA standarddokumentation.

 

Systemöversikt och beskrivning av egenskaper

AUCOPLAN skapar allt nödvändigt källmaterial för dokumentationen av kopplingsstationer, maskinstyrning, kablage, byggnadsinstallationer och processanläggningar.

Med AUCOPLAN kan du generera P&I-diagram, loop- och kretsscheman, plint- och anslutningsdiagram, beställnings- och apparatlistor, artikellistor, I/O-listor, innehållsförteckningar, förbindnings- och kabellistor, översikts- och monteringsritningar såväl som layoutdiagram för elektroniska skåp och funktionella diagram. I&E loopdiagram kan genereras automatiskt via standardiserade mallar. AUCOPLAN visar sin användbarhet speciellt inom automatisk revisionsstyrning, hög systemprestanda i nätverk och multianvändar-applikationer samt effektiva skräddarsydda valmöjligheter för smidighet i systemet.

Sofistikerad ergonomisk programvarudesign, obegränsad uppåtriktad/stigande kompatibilitet, hög integrationskapacitet och maximal funktionalitet, såväl som den unika kombinationen av elektronik och processteknik, gör AUCOPLAN till ett värdefullt erbjudande.

AUCOPLAN är baserat på ledande E-CAE verktyg ELCAD, därför omfattar den ELCAD's motsvarande funktionalitet.