Menu

Om AUCOTEC

Om oss

AUCOTEC utvecklar konstruktionsmjukvara för hela livscykeln hos maskiner, anläggningar och mobila system.
AUCOTECs lösningar sträcker sig från flödesscheman via process- och elkonstruktion i stora anläggningar till modulära fordonsintegrerade elsystem.
AUCOTEC skapar tack vare sin enastående samarbetsplattform synergier mellan företagsprocesser.

Create Synergy – Connect Processes

Plattformen Engineering Base (EB) är resultatet av AUCOTECs goda erfarenheter med specialiserade lösningar för områdena maskin- och anläggningskonstruktion, processtyrning, energiförsörjning liksom utveckling av harness. Det databasbaserade konceptet har inte bara lett till effektiva processoptimeringar hos ett stort antal kunder utan har också gett möjlighet helt andra arbetsprocesser jämfört med traditionella elkonstruktionsverktyg. Enligt AUCOTECs experter kan högsta effektivitet på lång sikt endast uppnås genom nätverk och disciplinövergripande samarbete.

Pålitligt och kundnära

"Under de senaste åren har vi kunnat se en mycket positiv och ihållande företagsutveckling. Det gör oss stolta, men vi ser även denna framgång som en förpliktelse – både gentemot våra kunder och för det stadigt växande antalet anställda. Vår framgång baseras huvudsakligen på vårt nära samarbete med våra kunder. Vi fokuserar på att hjälpa dem att nå sina mål."

Horst Beran, styrelseordförande

Med fokus på framtiden

"I många år har våra kunder uppskattat det stabila och långsiktiga samarbetet med AUCOTEC – och så vill vi att det ska fortsätta vara. Med fokus på framtida utmaningar som våra kunder har och med många tekniskt marknadsledande företag i vår kunddatabas lyckades vi under de senaste fem räkenskapsåren öka omsättningen med över 70 %. Tack vare våra medarbetares stora lojalitet och kompetens kan vi fortsätta på denna framgångsrika bana."

Markus Bochynek, styrelsemedlem

Teknologiskt försprång

"Vi erbjuder integrerade lösningar som sträcker sig från koncept till drift under alla livsfaser av process- och elektrotekniska system och anläggningar. Våra kunder kan foga samman processer i en enda databas som tidigare varit separerade och öppnar därmed en enorm optimeringspotential. Den stora framgången med Engineering Base på de olika marknaderna beror på många års erfarenhet, innovationskraft och utmärkt rådgivning. Den bekräftar vårt teknologiska försprång som utgör grunden för AUCOTECs tillväxt."

Uwe Vogt, styrelsemedlem