Menu

Historik

AUCOTECs historik

2016

Bildande av dotterbolag i Sydkorea

2015

AUCOTEC firar 30 års jubileum

2015

Nytt dotterbolag: Vår svenska partner blir AUCOTEC Sweden AB

2014

Bildande av dotterbolag i Polen 

2012

Nytt kontor i München

2010

Alla AUCOTECs produkter kan överföra data till EB. Alla serviceavtalskunder kan byta till EB utan kostnad, licenser för ELCAD, RUPLAN och AUCOPLAN fortsätter att gälla.

2007

Förvärv av RACOS-GmbH, Konstanz, och alla deras anställda. Konstanz blir AUCOTECs tredje utvecklingscentrum i Tyskland. (Internationella dotterbolag finns i Österrike, Italien, Storbritannien och USA, fr.o.m. 2008 även i Kina.)

2004

Easylectric byter namn till Engineering Base (EB). Den alfanumeriska bearbetningen som tillkommit är klart överlägsen den hittills vanliga rent grafiska bearbetningen.

2003

Omvandling av AUCOTEC GmbH till AUCOTEC AG som inte är börsnoterat

1999

Ett nytt, databasbaserat och objektorienterat verktyg med arbetstiteln Easylectric samlar första erfarenheter på testmarknaden Storbritannien.

1997

Övertagande av alla RUPLAN-aktiviteter och utvecklingsteamet hos Debis SSP GmbH till AUCOTECs dotterbolag i Frankfurt

1994

AUCOPLAN, AUCOTECs nya CAD-verktyg för processkonstruktion, kombinerar för första gången ett grafiskt system med möjlighet att arbeta i tabellform.

1993

Som första E-CAD-företag byter AUCOTEC till MS Windows. Det gör digitizers, deras drivrutiner liksom extra drivrutiner för skrivare och grafikkort överflödiga. Gränsen för minnesutrymmet på 640 KB försvinner.

1986

Första PC-versionen av ELCAD, programmering för MS DOS, utformat för en minneskapacitet på max. 640 KB, tangentbordsorienterat, ELCAD-programmering för Unix på Motif-gränssnitt startar

1985

I april grundas "Automatisierungs- und Computertechnik AUCOTEC GmbH", första produkt: ELCAD, utvecklat för planering av elektrotekniska komponenter i maskiner och anläggningar. Programmering baserad på HP Basic