Change sector >

Flexibilitet som standard

AUCOTECs konstruktionsplattform för tillverkare av serie- och specialmaskiner

Samarbetsinriktad från krav till service: AUCOTEC erbjuder mycket effektiva mjukvarulösningar för företag som tillverkar serie- och specialanpassade maskiner. Det som gör det speciellt: stöd för den gemensamma tekniken som tillåter tids- och kostnadsoptimerade planeringsprocesser. Lösningarna är optimalt anpassade efter maskinernas hela livscykel – från kravspecifikationer via planering och installation ända till service och underhåll.

Särskilda utmaningar

 • Innovationstryck: Teknologiskt försprång på marknaden blir alltmer kortlivat, ytterligare kostnads- och tidsreducering i processen för utvecklingen av serie- och specialtillverkade maskiner blir allt svårare
 • Tidspressen gör parallellt arbete mellan de olika disciplinerna och därmed tydligt förbättrat informationsutbyte ofrånkomligt
 • Globalisering och kostnadstryck: Konkurrenskraftiga erbjudanden för serie- och specialtillverkade maskiner även på de växande marknaderna i utvecklingsländer är en förutsättning för hållbar, global framgång
 • Koordinering av arbetet hos de lokala utvecklingsteamen gör det möjligt att implementera individuella kundkrav på plats
 • Individualitet och standardisering: Höga kundkrav på individuellt anpassade kvalitetsmaskiner till lägsta möjliga pris kräver högsta flexibilitet på verktygen och så standardiserade komponenter som möjligt
 • Modulära system med flexibel konfiguration är nödvändigt för serie- och kundanpassade specialmaskiner till optimerade kostnader

Har du frågor?

Lösningen för den optimala processen

 • Engineering Base (EB) som perfekt samarbetsplattform: central databas med skalbar arkitektur för lokala och globala klienter
 • Unik förmåga att integrera EB mot PDM/PLM- och ERP-system för ytterligare transparens och för att uppnå företagsövergripande lösningar
 • Bästa kommunikation mellan disciplinerna: integrerade lösningar från mottagandet av kundkrav och anläggningsöversikten ända till de enskilda plintarna tillsammans med den anslutna ledningen i kopplingsskåpet – allt i en gemensam datamodell
 • Full kontroll över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik
 • Säker integration av externa leverantörer tack vare enkel import och export av tekniska data, allt med full ändringskontroll
 • Spara tid och kostnader med arbetsblad för effektivare databearbetning
 • Högre dokumentationskvalitet, lägre översättningskostnader genom ordlistor för standardtexter
 • Direkt delaktighet av ytterligare projektdeltagare påskyndar samarbetet och reducerar koordinationen mellan disciplinerna
 • EB Maintenance reducerar tiderna för dokumentation av ändringar under och efter uppstart
Till prospektet?

Integrerat i ert företags IT-system

 • Mycket nära koppling till SAP och Teamcenter för hantering av materialdatabaser, stycklistor och dokument
 • Integrering av ledande 3D-system för optimerad planering av kopplingsskåp.
 • Öppet API för t.ex. integrering till företagets PDM/PLM och ERP-system
 • Integrering mot tillverkningssystem för automatiserad tillverkning av montageplattor och ledningar
Har du frågor?