Change sector >

Från tekniskkravspecifikation till optimal produkt

Konsistent AUCOTEC-lösning för tillverkande anläggningsleverantörer

AUCOTEC erbjuder den optimala lösningen för mycket effektiv samarbetande teknik, anpassad efter hela livscykeln för produktionsanläggningar – från kravspecifikation via planering och installation ända till service och underhåll.

Särskilda utmaningar

 • Innovationstryck: Teknologiskt försprång på marknaden blir allt mer kortlivat, ytterligare kostnads- och tidsreducering i processen för utvecklingen av anläggningar blir allt svårare
 • Tidspressen gör parallellt arbete mellan de olika disciplinerna och därmed tydligt förbättrat informationsutbyte ofrånkomligt
 • Globalisering och kostnadstryck: Konkurrenskraftiga erbjudanden för produktionsanläggningar även på de växande marknaderna i utvecklingsländer som förutsättning för hållbar, global framgång
 • Det kräver att de lokala utvecklingsteamens arbete koordineras för att kunna implementera individuella kundkrav på plats
 • Individualitet och standardisering: Höga kundkrav på individuellt anpassade anläggningar kräver högsta flexibilitet på verktyg och omfattande standardisering av komponenter
 • Modulära system med flexibel konfiguration är nödvändigt för kundspecifika produktionsanläggningar till samma priser som vid serietillverkning

Har du frågor?

Den optimala processen med AUCOTEC

 • Engineering Base (EB) som perfekt samarbetsplattform: central databas med skalbar arkitektur för lokala och globala klienter
 • Unik förmåga att integrera EB i PDM/PLM- och ERP-system för ytterligare transparens och företagsövergripande lösningar som kopplar samman olika avdelningar
 • Bästa kommunikation mellan disciplinerna och integrerade lösningar: från mottagandet av kundkrav och anläggningsöversikten ner till de enskilda plintarna tillsammans med den anslutna ledningen i kopplingsskåpet – allt i en gemensam datamodell
 • Full kontroll över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik
 • Säker integration av externa leverantörer tack vare enkel import och export av tekniska data, allt med full ändringskontroll
 • Spara tid och kostnader med arbetsblad för effektivare databearbetning
 • Högre dokumentationskvalitet, lägre översättningskostnader genom ordlistor för standardtexter
 • Direkt delaktighet av ytterligare projektdeltagare påskyndar samarbetet och reducerar koordinationen mellan disciplinerna
 • EB Maintenance reducerar tiderna för dokumentation av ändringar under och efter uppstart
Till prospektet

Integrerat i ert företags IT-system

 • Mycket nära koppling till SAP och Teamcenter för hantering av materialdatabaser, stycklistor och dokument
 • Integrering av ledande 3D-system för snabbt, konsistent utbyte av apparatdata
 • Öppet API för t.ex. integrering till företagets PDM/PLM och ERP-system
 • Integrering av mjukvara för styrsystem och konstruktion förkortar tiden för överföring mellan hårdvarukonstruktionen, signallistor och parametrering
Har du frågor?