Change sector >

Rätt spår för företagets teknik

AUCOTECs system för industrin med spårburna fordon

Samarbetsinriktad, konstruktiv, effektiv: AUCOTEC levererar mycket effektiva lösningar för både elektrisk utveckling och konstruktion av spårvagnar, lokomotiv och spårburna fordon av alla slag, liksom för installationen av kablaget. Resultat: Den perfekta kombinationen av funktionella krav på elektrisk konstruktion och geometriska krav från mekaniken.

Utmaningar

 • Ständiga ändringar kräver hög flexibilitet vid ledningsdragningen
 • Höga kundförväntningar på produktkvalitet och optimerade processer
 • Komplicerad, oöversiktlig hantering av plintar, stift och kabelbuntar på grund av hög komplexitet
 • Spårbarhet avseende ändringar över flera revisionsversioner

Har du frågor?

Den optimala processen med Engineering Base

 • Engineering Base (EB) som perfekt samarbetsplattform: central databas med skalbar arkitektur för lokala och globala klienter
 • EB skapar översiktliga, återanvändbara funktionella kretsscheman utan plintar och stift
 • Alfanumerisk förbindning ger en optimal översikt
 • Allt automatiskt: Generering av plintgrupper, hylsa och stift till förbindningen, tilldelning av ledningar till kablar och buntar, kontakturval, anpassning av lednings-/kabellängder från fordonets 3D-modell m.m.
 • Automatisk generering av tillverkningsdokumentation som förbindningslistor, kabelbuntlistor och 2D-ritningar av harness/kablage
 • Enkel generering av dokument för service (t.ex. ändringsmeddelanden)
 • Enkel import och export av harness/kablagedata med full ändringskontroll gör samarbetet med uppdragsgivare effektivt och minimerar ändringsarbetet
 • Den unika öppenheten tillåter högflexibel konfiguration för olika krav utan att mjukvaran behöver anpassas
 • Full kontroll över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik
Till prospektet

Integrerat i ert företags IT-system

 • Optimal processintegrering mot SAP eller Teamcenter
 • Enkel Office-integration för datautbyte med standardiseradee gränssnitt
 • Öppet API för t.ex. integrering mot det interna tillverkningssystemet
Har du frågor?