Change sector >

Här stämmer kemin

AUCOTECs lösning för olje-, gas- och kemiindustrin

Transparent, uppfyller normerna, internationell: AUCOTEC erbjuder mycket effektiva lösningar för processteknik, simulering, grundläggande och detaljtekniskt arbete liksom för anläggningsdrift och service. Transparent datahantering i alla tekniska faser tillsammans med ett branschorienterat, normuppfyllande och internationellt gångbart innehåll är en självklarhet för AUCOTEC – och för användare en äkta tids- och kvalitetsvinst!

Särskilda utmaningar

 • Stark betoning på processteknik med höga processkrav
 • Internationellt spridd anläggningsteknik
 • Anpassat för globalt samarbete mellan teknisk personal och entreprenörer
 • Anpassningsbart efter internationella standarder så att projekten alltid uppfyller normerna i olika länder
 • Planering av processanläggningar kräver effektivt samarbete över samarbetande discipliner, ändringshanteringen är därför speciellt viktig
 • För allmänt underhåll och planering av ombyggnader av befintliga anläggningar är det ytterst viktigt att all data och alla dokument alltid är uppdaterade.

Har du frågor?

Den optimala processen med Engineering Base

  • Engineering Base (EB) som perfekt samarbetsplattform: central databas med skalbar arkitektur för lokala och globala klienter
  • Integrerat samarbete över disciplingränserna, från konceptfas och framåt; från integrering av processimulering, PFD/P&ID, 3D, ISA/IEC specifikationer, el och instrumentkonstruktion och planering av kontrollsystem fram till energiförsörjning och anslutning till ledningsnät i en och samma övergripande datamodell
  • Konfigurering av fältapparater och inbyggt stöd för upphandlingsprocesser
  • Full kontroll över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik
  • Säker integration av externa leverantörer tack vare enkel import och export av tekniska data allt med full ändringskontroll
  • Unik lösning för arbete som sker parallellt i as-built-dokumentationen och i ombyggnadsprojekt, allt med intelligent informationsjämförelse
  • Effektiva och enkla underhållsverktyg för service och ombyggnader

    

  Till prospektet

  Integrerat i ert företags IT-system

  • Integrering av processimulering med dubbelriktad dataöverföring
  • 3D-integrering med dubbelriktat datautbyte
  • SAP-koppling för datautbyte mot underhåll och service
  • Öppet API för t.ex. integrering mot interna system för dokumenthantering och underhåll
  • Enkel Office-integration för datautbyte med standardiserade gränssnitt
  • Integrering i planeringssystem hos processleverantören för generering av programkod och som stöd för hårdvaruplaneringen
  Har du frågor?