Change sector >

Korta processer från grunden

AUCOTECs system för mineralbearbetningsindustrin

Konsistent, transparent, normuppfyllande: AUCOTEC erbjuder mycket effektiva lösningar för upphandling, planering och drift av anläggningar inom råvaruindustrin. Det gör det möjligt att hantera data transparent genom hela konstruktionsarbetet, alltid enligt gällande standarder - worldwide.

Utmaningar för processen

 • Enormt kostnads- och tidskrävande arbete i upphandlingsfasen
 • Internationellt spridd upphandling och anläggningstillverkning
 • Högt utvecklat parallellt arbetssätt med spridda tekniska resurser och entreprenörer
 • Effektivt samarbete och kontroll (ändringshantering) av samarbetande discipliner under planeringen krävs
 • Enormt behov av råvarubearbetande anläggningar i tillväxtländer som Kina kräver mycket snabbt tekniskt genomförande
 • För allmänt underhåll och planering av ombyggnader av befintliga anläggningar är det ytterst viktigt att all data och alla dokument alltid är uppdaterade
Har du frågor?

Den optimala processen med Engineering Base

 • Engineering Base (EB) som perfekt samarbetsplattform: central databas med skalbar arkitektur för lokala och globala klienter
 • Integrerade lösningar: från upphandlingsfasen via flödesscheman/P&ID-bearbetning, el- och instrumentkonstruktion och kontrollsystemplanering ända till energiförsörjning och nätanslutning i en enda gemensam datamodell
 • Full kontroll över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik
 • Säker integration av externa leverantörer tack vare enkel import och export av tekniska data, allt med full ändringskontroll
 • Unik lösning för arbete som sker parallellt i as-built-dokumentationen och i ombyggnadsprojekt, allt med intelligent informationsjämförelse
Till prospektet

Integrerat i ert företags IT-system

 • SAP-koppling för datautbyte mot underhåll och service
 • Öppet API för t.ex. integrering mot interna system för dokumenthantering och underhåll
 • Integration i planeringssystem hos processleverantören för generering av programkod och som stöd för hårdvaruplaneringen

Har du frågor?