Change sector >

Maximal energi för tekniska lösningar

AUCOTECs lösning för kraftverksindustrin

Konsistent, samarbetsinriktad, mycket effektiv: AUCOTECs lösning för planering och drift av kraftverk stödjer professionell, gemensam teknik - konsistent från den primära processen via instrumentering och processtyrning ända till elektroteknisk utrustning och anslutning till elnätet.

Särskilda utmaningar

  • Tyskland: lagen om förnyelsebar energi har medfört att planering och konstruktion av nya kraftverk har begränsats. Det har medfört att modernisering och effektivisering av styrsystem och övervakning i befintliga kraftverk har prioriterats
  • Internationellt: i tillväxtländerna har man ett växande energibehov, det kräver snabb planering och konstruktion av nya kraftverk
  • Planering av kraftverk kräver effektivt samarbete och kontroll över samarbetande discipliner, ändringshanteringen är därför speciellt viktig
  • Vid modernisering och underhåll av befintliga anläggningar arbetar teknisk personal parallellt med entreprenörer, därför är det ytterst viktigt att all data och alla dokument alltid är uppdaterade
  • Planeringsarbeten för modernisering eller utbyggnader måste alltid ta hänsyn till mycket korta stilleståndstider

    

  Har du frågor?

  Den optimala processen

  • Engineering Base (EB) som perfekt samarbetsplattform: central databas med skalbar arkitektur för lokala och globala klienter
  • Integrerat samarbete över disciplingränserna, från processplanering via instrumentering och planering av kontrollsystem ända till energiförsörjning och anslutning till högspänningsnät i en och samma centrala datamodell
  • Full kontroll över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik
  • Säker integrering av externa leverantörer tack vare enkel import och export av tekniska data, allt med full ändringskontroll
  • Unik lösning för arbete som sker parallellt i as-built-dokumentationen och i ombyggnadsprojektet, allt med intelligent informationsjämförelse
  • Fullständigt stöd för beteckningssystemet enligt IEC EN 81346 och även beteckningssystemet KKS som används i tyska kraftverksanläggningar
  Till prospektet

  Integrerat i ert företags IT-system

  • SAP-koppling för datautbyte mot underhåll och service
  • Öppet API för t.ex. integrering mot interna system för dokumenthantering och underhåll
  • Integrering av mjukvara för styrsystem och konstruktion förkortar tiden för överföring mellan hårdvarukonstruktionen, signallistor och parametrering avsevärt
  Har du frågor?