Change sector >

Mer kraft för tekniska lösningar

AUCOTECs lösning för kraftöverföring och distribution

Konsistent, integrativ, transparent: AUCOTEC erbjuder mycket effektiva lösningar för planering och drift av transformatorstationer i alla storlekar. AUCOTEC stöder tydligt och konsekvent varje steg i konstruktionsprocessen på ett oöverträffat sätt - Allt från högspänningsställverk med alla spänningsnivåer till distributionsstationer för privata hushåll! En lösning som bara kan komma från decennier av djupgående erfarenhet om tekniska processer i alla discipliner.

Särskilda utmaningar

 • Förändringar i energipolitiken är en stor utmaning för företagen med stora överföring- och distributionsnät, från kraftverk och industri men också till privata hushåll
 • Anslutning av fjärrbaserade anläggningar för förnybara energier kräver planering och dokumentation av intelligenta nät (smart grids)
 • Leverantörskoncept med integrerad teknik för optimering av samspelet mellan operatör, leverantör och tillverkare

Har du frågor?

Den optimala processen:

 • Engineering Base (EB) som perfekt samarbetsplattform: central databas med skalbar arkitektur
 • Obegränsade mjukvarustrukturer liksom top-down-strategi, från den funktionella översiktsbilden och enlinjeschemat till det detaljerade kretsschemat
 • Branschspecifikt arbetsflöde, med dokument som är speciellt anpassade för de krav som ställs inom kraftdistributionsbranschen
 • Detaljerade, erkända dokumentationsriktlinjer för hög standardiseringsgrad och mer effektivitet i samspelet mellan operatörer, leverantörer och tillverkare
 • Kvalitetskontrollverktyg underlättar leverans av slutdokumentation på ett optimalt sätt
 • Full kontroll över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik
 • Säker, kontrollerad integration av externa leverantörer genom enkel import och export av tekniska data. Unik lösning som sker parallellt i as-built-dokumentationen och ombyggnadsprojekt med intelligent informationsjämförelse
 • Unikt komplett stöd för beteckningsstrukturen i norm IEC EN 81346
Till prospektet

Integrerat i ert företags IT-system

 • Optimal processintegrering mot bl.a. SAP eller Teamcenter
 • Enkel Office-integrering för datautbyte med standardiserade gränssnitt
 • Öppet API för t.ex. integrering mot det interna tillverkningssystemet
Har du frågor?