Change sector >

En lösning för allt

AUCOTECs system för generalentreprenörer EPC-företag

Samarbetsinriktad, central, aktuell: AUCOTEC erbjuder generalentreprenörer (projektering, upphandling, konstruktion) en teknisk process som stöder koordination av krav från både kunden och de olika leverantörerna och disciplinerna. För generalentreprenörer och -planerare öppnas därmed ett helt nytt perspektiv: en disciplinövergripande konsistent och anpassad helhetsdokumentation över hela processen!

 

 

Särskilda utmaningar

 • Enorm komplexitet i anläggningar som uppstår i samarbete med specialiserade leverantörer av delsystem
 • Extremt höga krav att leverera turn-key-projekt i tid och inom budget
 • Väl utvecklat parallellt samarbete mellan uppdragsgivare, generalentreprenör och delsystemsleverantörer
 • Oftast olika företagskulturer och strategier för generalentreprenadskunder och leverantörer
 • Spårbarhet, analyser från olika synvinklar och revisionssäkerhet över alla konstruktionssteg

Har du frågor?

Den optimala processen med Engineering Base

 • Engineering Base (EB) som perfekt samarbetsplattform: central databas med skalbar arkitektur för lokala och globala klienter
 • Enastående kontinuitet av processteknik via anläggningsinfrastruktur och processtyrning ända till tillverkningsplanering i en enda gemensam datamodell
 • Pålitlig, dynamisk ändringskontroll i varje riktning, även i offlinekommunikation, genom versionshanterad dataexport och delta-management vid import
 • Enkel integrering av levererade anläggningsdelar tack vare enhetsblock som integreras via egna gränssnitt
 • Det är användaren, inte verktyget, som bestämmer arbetssätt: Flexibel kombination av alfanumerisk och grafisk redigering
 • EB möjliggör slutdokumentation efter olika internationella standarder
Till prospektet

Integrerat i ert företags IT-system

 • Öppet API för t.ex. integrering mot interna dokumenthanterings- och konfigurationssystem
 • 3D-integrering med dubbelriktat datautbyte för den mekaniska konstruktionen
 • Integration av planeringssystem från olika processtyrsystemsleverantörer
Har du frågor?