Change sector >

Lösningar för snabbare processer

AUCOTECs system för fordonsindustrin

Simultan, transparent, Disziplin-übergreifend: AUCOTEC bietet hocheffiziente Lösungen für die Entwicklung und Fertigung des physikalischen Bordnetzes von PKWs, LKWs und Bussen. Die Software-Plattform Engineering Base bekommt nicht nur die hier gängige enorme Variantenvielfalt optimal in den Griff, sondern ermöglicht zudem simultanes und Disziplin-übergreifendes Engineering – hochtransparent und automatisch konsistent!

Utmaningar

 • Högsta förväntningar från kunderna på OEM-företag i en global marknad med mycket varierande villkor
 • Antalet fordonsklasser ökar samtidigt som utrustningsparametrarna ökar ännu mer
 • Fordonsintegrerade elsystem hör till de mest komplexa komponenterna i fordonsutvecklingen
 • Det nya plattformskonceptet medför en drastisk ökning av komplexiteten, för att lösa det använder de olika märkena och deras underleverantörer ett gemensamt modulsystem
 • Innovationer krävs i allt kortare cykler
 • Samarbete mellan globalt utspridda utvecklingsteam

Har du frågor?

Den optimala processen

 • Engineering Base (EB) som perfekt samarbetsplattform: central databas med skalbar arkitektur för lokala och globala klienter
 • Den enastående öppenheten hos EB tillåter flexibel konfiguration för olika krav utan att mjukvaran behöver anpassas
 • Hela designiden och konceptet med modulindelningen svarar för tillförlitligheten i de kundanpassade kablagekonceptet igenom hela konstruktionsprocessen
 • Mycket konsistent parallellt arbete i olika processteg och discipliner med intelligent synkronisering
 • Integrering av 3D-system som CATIA, Siemens NX eller Creo, dubbelriktat datautbyte av geometriinformation allt med optimal dataintegritet  
 • Unikt och fullständigt stöd av modulprincipen skapar avsevärd effektivitetsökning
 • Integrerade lösningar; från elektrologiken i kretsschemat ända till 2D-layouten allt i en omfattande datamodell
 • Full kontroll över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik
 • Säker integration av externa leverantörer tack vare enkel import och export av tekniska data; full ändringskontroll
 • Stöd av standardformat som KBL och VEC
Till prospektet

Integrerat i ert företags IT-system

 • Optimal processintegrering mot bl.a. SAP eller Teamcenter
 • Enkel Office-integration för optimalt datautbyte med standardiserade gränssnitt
 • Öppet API för t.ex. integrering mot interna system för dokumenthantering och underhåll
Har du frågor?