Change sector >

Effektiv med säkerhet

AUCOTECs system för försvarsteknik

Konsistent, systematisk, säker: AUCOTEC erbjuder avancerad systemkonstruktion: från den abstrakta funktionella strukturen via den fysiska blocknivån, till det detaljerade kretsschemat, design av harness/kablage och planering av tillverkning. Den integrerade lösningen är mycket effektiv och perfekt för samarbetsprocesser – den centrala databasen och den unika ändringshanteringen garanterar konsistens, transparens och hög kvalitet.

Särskilda utmaningar

 • Hög komplexitet i system som uppstår i samarbete med specialiserade leverantörer av undersystem
 • Extrem tidspress samtidigt som kvalitetskraven är enormt höga – fel kan skapa fatala följder när systemen används
 • Väl utvecklade parallella tillvägagångssätt med egna tekniska resurser och leverantörer av undersystem
 • Spårbarhet och revisionssäkerhet i alla planeringssteg
 • Alltid restriktiv hantering av åtkomsträttigheter och säkerhet, trots att många personer är involverade i processen

Har du frågor?

Den optimala processen

 • Engineering Base (EB) som perfekt samarbetsplattform: central databas med skalbar arkitektur för lokala och globala klienter
 • Extremt konsistent top-down-strategi från funktionsblockdiagram via fysiska blockdiagram ända till detaljplaneringen i en enda omfattande datamodell
 • Intelligent integration av undersystem via företagets gränssnitt samtidigt som olika åtkomsträttigheter följs
 • Användaren bestämmer arbetssätt, inte verktyget: Flexibel kombination av alfanumerisk och grafisk redigering
 • Ett stort antal lösningar ända till tillverkning av ledningsnät
 • Full kontroll över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik
Till prospektet

Integrerat i ert företags IT-system

 • Öppet API för t.ex. integrering mot interna dokumenthanterings- och konfigurationssystem
 • Integrering mot ledande 3D-system för tilldelning av installationsutrymme och dragning av harness/kablage allt med full ändringskontroll
Har du frågor?