Change sector >

Ny energi till tekniska lösningar

AUCOTECs lösning för industrisektorn för förnybara energier

Konstant samarbetsinriktat: AUCOTEC stödjer ditt företag på bästa sätt för alla konstruktionstekniska uppgifter för vind-, solcells-, vatten- eller biogasanläggningar. Allt från den enskilda vindgeneratorn eller planeringen av en hel park med dess kablage ända till anslutningen till nätet. AUCOTEC erbjuder mycket effektiva, framtidsorienterade verktyg och planeringsprocesser för anslutning av anläggningar ute till havs till överföringssystem för högspänd likström (HVDC).

Särskilda utmaningar

 • Snabb reaktion på nya politiska beslut och hur de påverkar marknader och teknologier: Hittills sällan använd teknik som överföringssystem för högspänd likström (HVDC) plötsligt kan få en stor efterfrågan och leverantörer förväntas avsevärt öka effektiviteten inom den tekniska utvecklingen.
 • Normer och standarder finns ännu inte etablerade inom detta område och ändringar är mycket vanliga. Ändringarna får därför inte ta för lång tid.
 • Komplexa HVDC-konverterare kräver ett konstruktionsverktyg som arbetar flexibelt och hanterar obegränsade strukturer och förhållanden mellan objekt.

Har du frågor?

Öka effektiviteten:

 • Engineering Base (EB) är en perfekt plattform: central databas för konsistent arbete, skalbar arkitektur
 • Obegränsade mjukvarustrukturer och en top-down-strategi, från den funktionella översiktsbilden och enlinjeschemat ända till det detaljerade kretsschemat och skåplayouten: På så sätt kan kablaget för anläggningar till havs eller komplexa konverterare planeras och dokumenteras transparent och säkert.
 • EB-plattformens unika öppenhet tillåter flexibel konfiguration för olika krav utan att mjukvaran behöver anpassas!
 • Full kontroll över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik!
Till prospektet

I fokus

 • Kablage
 • Top-down-strategi
 • Valfria beteckningssystem
 • Kretsschema
 • Layout
 • Revisionskontroll

Integrerat i ert företags IT-system

 • Mycket nära koppling till SAP eller Teamcenter för optimal processintegration
 • Enkel Office-integration för datautbyte med standardiserade gränssnitt
 • Öppet API för t.ex. integrering mot det interna tillverkningssystemet
Har du frågor?