Change sector >

Lösningar för precisionslandningar

AUCOTECs system för flyg- och rymdindustrin

Samarbetsinriktad, konstruktiv, effektiv: AUCOTEC erbjuder en för flygindustrin optimalt anpassad samarbetsplattform: från den abstrakta funktionella strukturen i systemtekniken och den fysiska blocknivån ända till det detaljerade kretsschemat och harness/kablage – som kan överföras till system för produktionsteknik.

Särskilda utmaningar

 • Enorm systemkomplexitet till följd av samarbeten med extremt specialiserade underleverantörer
 • Felfrihet som högsta prioritet trots extrem tidspress och maximala kvalitetskrav
 • Högt utvecklat parallellt tillvägagångssätt med företagsinterna tekniska resurser och undersystemleverantörer
 • Högsta transparens och absolut revisionssäkerhet i alla planeringssteg
 • Åtkomstbegränsningar och säkerhetshantering vid varje tidpunkt, trots att många personer är involverade
 • Internationella konventioner följs

Har du frågor?

Den optimala processen

 • Engineering Base (EB) som perfekt samarbetsplattform: central databas med skalbar arkitektur för lokala och globala klienter
 • Konsistent top-down-workflow från funktionsblockdiagrammet ända till detaljplaneringen i en gemensam datamodell för alla
 • Enkel integrering av undersystem inklusive hantering av olika åtkomsträttigheter
 • Vill du arbeta alfanumeriskt eller grafiskt? Eller på båda sätt? EB tillåter allt!
 • Varierande lösningar finns, t.ex. för tillverkningen av harness/kablage
 • Full kontroll över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik
 • Den enastående öppenheten hos EB tillåter flexibel konfiguration för olika krav utan att mjukvaran behöver anpassas
Till prospektet

Integrerat i ert företags IT-system

 • Öppet API för t.ex. integrering mot interna dokumenthanterings- och konfigurationssystem
 • Mycket nära koppling till ledande 3D-system för tilldelning av installationsutrymme och dragning av ledningsnät med full ändringskontroll
Har du frågor?