Change sector >

Här hör effektivitet hemma

AUCOTECs lösning för fastighetsautomatisering och klimatteknik

Från koncept till installation och underhåll: AUCOTECs lösning stödjer implementeringen av fastighetsautomation och klimatteknik på ett optimalt och helhetligt sätt i alla steg inom av automatiseringen. Effektiv, transparent, inriktad på perfekta resultat för fastighetens hela livscykel.

Utmaningar

 • Press på att hålla tidsfrister: Ständigt ökande behov av att påskynda designprocesser för byggteknik
 • Tidssparande parallellt arbete i disciplinerna och så tidigt införlivande i det övergripande systemet som möjligt kräver effektiv och tydlig kommunikation
 • Lönsamhet: snabbare projektgenomförande utan att kvalitet och lönsamhet försämras
 • Användarvänliga modulsystem med standardiserade, tillverkarneutrala lösningar och flexibel konfiguration för alla berörda.
 • Minimera manuellt arbete och felkällor till följd av detta

Har du frågor?

Den optimala processen

 • Engineering Base (EB) erbjuder en perfekt samarbetsplattform: central databas för alla discipliner med fritt skalbar arkitektur
 • Unik förmåga att integrera EB i PDM/PLM- och ERP-system skapar ytterligare transparens och företagsövergripande lösningar som sträcker sig långt utöver tekniken
 • Bästa kommunikation mellan disciplinerna: integrerade lösningar från koncept till installation allt i en gemensam datamodell
 • Full kontroll och bästa översikt över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik.
 • Säker integration av externa leverantörer tack vare enkel import och export av tekniska data med full ändringskontroll
 • Spara tid och kostnader med arbetsblad för effektivare databearbetning
 • Mer dokumentationskvalitet och lägre översättningskostnader genom ordlistor för standardtexter
 • Direkt integration av ytterligare projektdeltagare påskyndar samarbetet och reducerar koordinationen mellan disciplinerna
 • Enkel anpassning till företagets egna standard
 • Mycket snabb inlärning genom lättbegripligt gränssnitt tack vare sömlös integration av Microsoft Visio
Till prospektet

Integrerat i ert företags IT-system

 • Koppling till system för resursplanering
 • Mycket nära koppling till SAP för hantering av materialdatabaser, stycklistor och dokument
 • Öppet API för t.ex. integration till företagets PDM/PLM och ERP-system
 • Intelligent import av CAD-data från andra discipliner
Har du frågor?