Change sector >

Öppen för ett stort antal varianter

AUCOTECs system för entreprenad- och jordbruksmaskiner

Översiktlig, konsistent och disciplinövergripande: AUCOTEC erbjuder mycket effektiva lösningar för att utveckla elsystemet och harness/kablaget för maskiner till entreprenadsektorn och jordbruket. De gör varianthanteringen översiktlig och enkel, till och med om varianterna är många. Hydraulik och mekanik kan integreras via den centrala datamodellen, på så sätt uppnås konsistens utan datadiskontinuitet, dubbla inmatningar och tidskrävande diskussioner.

Utmaningar

 • Beroende på många varianter av kontroll- och övervakningsfunktioner blir elkonstruktionen och harnes/kablage dokumentationen enormt komplex
 • De olika modellerna och kundanpassningarna resulterar i en mängd olika utvecklings- och dokumentationsvarianter
 • Datakonsistens och hög dokumentationskvalitet vid parallell utveckling av el, hydraulik och mekanik
 • Koordination av samarbetet mellan globalt utspridda utvecklingsteams

Har du frågor?

Den optimala processen med Engineering Base

 • Engineering Base (EB) som perfekt samarbetsplattform: central databas med skalbar arkitektur för lokala och globala klienter
 • Hela konstruktionsprocessen och designiden bygger på en komplett mappning av modell och variantutbudet
 • Integrering av 3D-system som CATIA, Siemens NX eller Creo, dubbelriktat datautbyte av geometriinformation allt med optimal dataintegritet
 • Integrerade lösningar från kretsschemat och hydraulikdokumentationen till tillverkningsdokumentationen i en enda omfattande datamodell
 • Full kontroll över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik
 • Säker integrering av externa leverantörer tack vare enkel import och export av tekniska data med full ändringskontroll
Till prospektet

Integrerat i ert företags IT-system

 • Optimal processintegrering mot bl.a. SAP och Teamcenter
 • Enkel Office-integration för datautbyte med standardiserade gränssnitt
 • Öppet API för t.ex. integrering mot interna system för dokumentationshantering och underhåll
Har du frågor?