Change sector >

Design och tillverkning av harness/kablage

AUCOTECs system för design och tillverkning av harness/kablage

Samarbetsinriktad, mångsidig, effektiv: AUCOTEC erbjuder mycket effektiva lösningar för design och tillverkning av harness/kablage. För leverantörer inom fordonsindustrin och andra som jobbar med harness/kablage är det av yttersta vikt att integrera processer och data till olika kunder i ett och samma system. Samtidigt ska en optimal integrering i befintlig IT-miljö kunna uppnås.

Utmaningar

 • Mycket snabb, flexibel implementering av kundprocesser och önskemål med exakt kostnadsberäkning
 • Höga kundförväntningar på produktkvalitet och optimerade processer

Särskilda utmaningar för OEM leverantörer inom fordonsindustrin:

 • Högsta förväntningar på processer till följd av en global marknad med mycket varierande villkor
 • Ett ökat antal fordonsklasser och utrustningsparametrar kräver säker och översiktlig varianthantering, det medför också många olika versioner som skapar högkomplexa kabelnät (höger-/vänsterstyrning m.m.)
 • Byte av underleverantörer vid olika tidpunkter
 • Allt kortare innovationscykler kräver att leverantörer reagerar snabbt på krav och ändringar
 • Just-in-time-tillverkning av kundspecifika harness/kablage (KSK) kräver mycket hög automatiseringsgrad inom tillverkning och tillverkningsförberedelse

Har du frågor?

Den optimala processen

 • Engineering Base (EB) som perfekt samarbetsplattform: central databas med skalbar arkitektur för lokala och globala klienter
 • Tydlig kartläggning av den mycket komplexa värld av moduluppbyggda harness/kablage liksom derivatövergripande synkroniseringar
 • Import och export av harness-/kablagedata via standardformat (t.ex. KBL) med full ändringskontroll, skapar ett mycket effektivt samarbete med uppdragsgivare och minimerar arbetsinsatsen vid ändringar
 • Mycket enkel generering av aktuell tillverkningsdokumentation som mallar eller listor i olika format
 • Den enastående öppenheten hos EB tillåter flexibel konfiguration för olika krav utan att mjukvaran behöver anpassas
 • När som helst möjlighet att få tillgång till specifik information (t.ex. för analys av ändringskostnader) tack vare konfigurerbara förfrågningar i datamodellen
 • Ändringar av alfanumeriska data sker direkt i databasen på ett liknande sätt som man arbetar i Excel
 • Full kontroll över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik
 • Hela designiden och den halvautomatiska definitionen av produktionsmoduler gör det möjligt att praktiskt beskriva kundanpassade harness/kablage
 • Integrering av 3D-system som CATIA, Siemens NX eller Creo, dubbelriktat datautbyte av geometriinformation allt med optimal dataintegritet
Till prospektet

I fokus

 • 2D-design av harness/kablage
 • 3D-integration
 • Mall
 • Strukturering av tillverkningen

Integrerat i ert företags IT-system

  • Optimal processintegrering mot bl.a. SAP och Teamcenter
  • Enkel Office-integration för datautbyte med standardiserade gränssnitt
  • Öppet API för t.ex. integrering mot det interna tillverkningssystemet

    

  Har du frågor?