Change sector >

Drivande kraft för konstruktions lösningar

AUCOTECs lösning för anläggningsoperatörer

Skräddarsydd för anläggningsdrift inom olika industriella områden: AUCOTEC erbjuder mycket effektiva och samtidigt enkla lösningar. Programmet omfattas av allt från transparent as-built-dokumentation för samtliga områden inom anläggningsdrift ända till användarvänliga, effektiva servicelösningar som genast gör alla ändringar synliga och öppna för alla involverade personer.

Särskilda utmaningar

 • Alltid tillgång till as-built-dokumentation för anläggningen nödvändigt
 • Transparent versionshantering och revisionsteknik
 • Aktuella data och dokument för det dagliga underhållet trots samtidig projektering av ombyggnader
 • Ombyggnationer med effektiv ändringshantering av samarbetande discipliner
 • Integrering av dokumentationen från ombyggnadsprojekt till den existerande as-built-anläggningen
 • Nära förbindelse mellan kontroll- och konstruktionssystem för att undvika stillestånd vid störningar
 • Enkel, effektiv service med översiktlig spårbarhet för alla berörda (även SAP, processtyrning osv.)

Har du frågor?

Den optimala processen

 • Engineering Base (EB) som perfekt samarbetsplattform: central databas med skalbar arkitektur för lokala och globala klienter
 • Integrerade lösningar för alla områden inom anläggningsdriften i en enda datamodell för alla berörda parter
 • Enkla underhållsfunktioner dokumenterar på ett säkert och översiktligt sätt aktuell status på underhållsarbeten åt alla involverade
 • Unik öppenhet för mycket effektivt dubbelriktat datautbyte med kontrollsystem, SAP osv.
 • Snabb navigering vid störning: direkt datakoppling från kontrollsystemet till EB
 • Full kontroll över ändringar och deras följder tack vare unik spårnings- och revisionsteknik
 • Vid större och längre ombyggnader:  Unik lösning som sker parallellt i as-built-dokumentationen och i ombyggnadsprojekt allt med intelligent informationsjämförelse
 • Omfattande import- och exportverktyg med full ändringskontroll för integration av externa tekniska data
Till prospektet

Integrerat i ert företags IT-system

 • SAP-koppling för datautbyte mot underhåll och service
 • 3D-integration för dubbelriktat datautbyte
 • Enkel Office-integration för datautbyte med standardiserade gränssnitt
 • Öppet API för t.ex. integrering mot interna system för dokumentationshantering och underhåll
 • Integration i planeringssystem hos processleverantören för generering av programkod och som stöd för hårdvaruplaneringen
Har du frågor?