Oprogramowanie inżynieryjne dla techniki procesowej, budowy maszyn, zaopatrzenia w energię, okablowania dużych instalacji

Create Synergy – Connect Processes

AUCOTEC AG tworzy oprogramowanie inżynieryjne dla całego cyklu życia maszyn, zakładów i systemów mobilnych. Bazując na 30-letnim doświadczeniu ze sprawdzającymi się produktami w zakresie techniki procesowej, budowy maszyn, zaopatrzenia w energię, okablowania dużych instalacji oraz wszelkiego rodzaji pojazdów AUCOTEC stworzył platformę z wyjątkowym potencjałem: Engineering Base.

„One installation, one database, one training session”: Europe’s largest sugar manufacturer Südzucker optimizes processes with Engineering Base.“

Birama Dieng, Aucotec AG

“Instrumentation and control design from a single source”: Emerson Process Management reaches more efficiency with Engineering Base

Hans-Werner Meyer, Aucotec AG

“We wanted to get away from the insular world of various systems that operate in isolation”: Engineering Base makes Böwe Systec GMbH faster and their documents far better

Katrin Schulze, Aucotec AG

Przemysł 4.0 z Engineering Base

Przemysł 4.0

Engineering Base (EB) otwiera drogę do Przemysłu 4.0, którego wymaganiom sprostać może tylko uniwersalna i powiązana inżynieria z możliwie minimalną ilością awarii systemowych. Ze względu na swoją architekturę platforma Engineering Base (EB) jako dotychczas jedyny system oprogramowania jest w stanie inteligentnie powiązać inżynierię z narzędziem PdM.

Pobierz Whitepaper

Engineering Base - wideo

EB at a glance