Zmień branżę >

Gwarancja skuteczności

Rozwiązanie AUCOTEC dla technologii obronnych

Spójne, systematyczne, bezpieczne: AUCOTEC oferuje wysoce zaawansowane systemy inżynierii. Od abstrakcyjnej struktury funkcjonalnej poprzez fizyczny poziom bloków po szczegółowy schemat obwodu oraz projektowanie i produkcję wiązek przewodów. To zintegrowane rozwiązanie jest bardzo wydajne i idealnie nadaje się do koordynacji procesów pracy - centralna baza danych i unikalne zarządzanie zmianami zapewnia spójność, przejrzystość i wysoką jakość.

 

 

Szczególne wyzwania:

 • Wysoka złożoność systemów, które powstają we współpracy z wysoko wyspecjalizowanymi dostawcami podsystemów
 • Ogromna presja czasowa przy jednoczesnych nieodzownych wymaganiach jakościowych - błędy mogą mieć fatalne skutki w zakresie stosowania systemów
 • Wysoce zsynchronizowane działanie własnych zasobów inżynieryjnych i dostawców podsystemów
 • Możliwość śledzenia i weryfikowalność na wszystkich etapach projektowania
 • Restrykcyjne posługiwanie się prawami dostępu i poufnością, pomimo dużej ilości uczestników procesu

Macie Państwo pytania?

Optymalny proces

 • Engineering Base (EB) jako idealna platforma współpracy: centralna baza danych dla użytkowników lokalnych i globalnych, skalowalna architektura
 • Wyjątkowo spójne podejście Top-Down od funkcjonalnego schematu blokowego poprzez fizyczne schematy blokowe do projektu szczegółowego na wyłącznie jednym kompleksowym modelu danych
 • Inteligentna integracja podsystemów za pośrednictwem ich interfejsów przy zachowaniu indywidualnych praw dostępu
 • To użytkownik, a nie narzędzie, określa sposób pracy: elastyczna kombinacja edycji alfanumerycznej i graficznej
 • Szerokie pasmo rozwiązań aż do produkcji wiązki przewodów
 • Pełna kontrola zmian i ich skutków dzięki unikalnej technice śledzenia i rewizji
Pobierz PDF (angielski)

Osadzone w firmowej IT Klienta

 • Dostępny system API do integracji np. z własnymi systemami zarządzania dokumentacją i konfiguracji
 • Integracja wiodących systemów 3D do wydzielania przestrzeni zabudowy i ułożenia okablowania z pełną kontrolą zmian
Macie Państwo pytania?