Zmień branżę >

Tu istnieje prawdziwa chemia

Rozwiązanie AUCOTEC dla przemysłu naftowego, gazowego i chemicznego

Przejrzyste, zgodne z normami, międzynarodowe: AUCOTEC oferuje wysoce wydajne rozwiązania dla inżynierii procesowej, symulacji, inżynierii bazowej i szczegółowej, a także do eksploatacji i konserwacji. Transparentne zarządzanie danymi we wszystkich fazach projektowania wraz z branżową, standaryzowaną i międzynarodową treścią są dla AUCOTEC oczywistością - a dla użytkowników prawdziwym zyskiem czasu i jakości!

 

 

Szczególne wyzwania:

 • Duży nacisk na inżynierię procesową z wysokimi wymaganiami procesowymi
 • Globalne rozmieszczenie projektowania instalacji
 • Równoległa praca rozproszonych zasobów projektujących i kontrahentów
 • Elastyczność w dostosowywaniu się do międzynarodowych standardów pozwalająca na projektowanie zgodne z normami w krajach docelowych
 • Efektywna współpraca międzybranżowa ze zrozumiałym i spójnym zarządzaniem zmianami
 • Wciąż aktualne dane i dokumenty codziennej konserwacji istniejących obiektów przy jednoczesnym projektowaniu przebudów

Macie Państwo pytania?

Optymalny proces z Engineering Base

 • Engineering Base (EB) jako idealna platforma współpracy: centralna baza danych dla użytkowników lokalnych i globalnych, skalowalna architektura
 • Zintegrowane komponenty rozwiązań: od fazy koncepcji poprzez integrację procesu symulacji, PFD/P&ID, dołączenia 3D, specyfikację ISA/IEC, technikę pomiarową, systemy sterowania, technikę regulacji i kontroli planowania po dostawy energii i przyłączenie do sieci na wyłącznie jednym, wspólnym modelu danych
 • Zintegrowany proces rozmieszczenia i nabycia urządzeń polowych
 • Pełna kontrola zmian i ich skutków, dzięki unikalnej technologii śledzenia i rewizji
 • Bezpieczna integracja zewnętrznych dostawców poprzez wygodny import i eksport danych technicznych z pełną kontrolą zmian
 • Wysoce wydajne rozwiązanie równoległych prac w inwentaryzacji powykonawczej oraz w projektach przebudowy wraz z inteligentną wymianą informacji
 • Skuteczne i proste narzędzia do konserwacji i przebudów
Pobierz PDF

Osadzone w firmowej IT Klienta

 • Integracja programów symulacyjnych z dwukierunkowym sprzężeniem danych
 • Integracja 3D z dwukierunkową wymianą danych
 • Połączenie z SAP do konserwacji i organizacji obsługi technicznej
 • Dostępne API do integracji np. z własnymi systemami zarządzania dokumentami i konserwacjami
 • Prosta integracja oprogramowania Office dla łatwej wymiany danych bez własnych interfejsów
 • Integracja z systemami producentów oprzyrządowania i kontroli w celu generowania kodu programu oraz wsparcie w projektowaniu sprzętu
Macie Państwo pytania?