Zmień branżę >

Proces ma być krótki

Rozwiązanie AUCOTEC dla przemysłu mineralnego

Spójny, przejrzysty, zgodny z normami: AUCOTEC oferuje wysoce wydajne rozwiązania dla przetargów, planowania i eksploatacji urządzeń, w zakresie podstawowych gałęzi przemysłu. Przejrzyste zarządzanie danymi we wszystkich fazach projektowania nie jest już problemem - również w zastosowaniach międzynarodowych.

 

 

Szczególne wyzwania:

 • Niezwykle skomplikowany i czasochłonny proces projektowania w fazie przetargowej
 • Globalne rozmieszczenie przetargów i projektowanych instalacji
 • Równoległa praca rozproszonych zasobów projektujących i kontrahentów
 • Konieczność skutecznej współpracy i nadzór (zarządzanie zmianami) nad współpracującymi branżami
 • Ogromne zapotrzebowanie na zakłady przetwarzające surowce na rozwijających się rynkach, takich jak Chiny, wymaga szybkiej realizacji
 • Wciąż aktualne dane i dokumenty codziennej konserwacji istniejących obiektów przy jednoczesnym projektowaniu przebudów

 

 

Macie Państwo pytania?

Optymalny proces z Engineering Base

 • Engineering Base (EB) jako idealna platforma współpracy: centralna baza danych dla użytkowników lokalnych i globalnych, skalowalna architektura
 • Zintegrowane komponenty rozwiązań: od fazy przetargu poprzez schemat technologiczny/P&ID, technikę pomiarową, technikę regulacji i planowanie systemów sterowania po dostawy energii i przyłączenie do sieci na jednym, wspólnym modelu danych
 • Pełna kontrola zmian i ich skutków dzięki unikalnej technice śledzenia i rewizji
 • Bezpieczna integracja zewnętrznych dostawców poprzez wygodny import i eksport danych technicznych z pełną kontrolą zmian
 • Wysoce wydajne rozwiązanie równoległych prac w inwentaryzacji powykonawczej oraz w projektach przebudowy wraz z inteligentną wymianą informacji
Pobierz PDF

Osadzone w firmowej IT Klienta

 • Połączenie z SAP do konserwacji i organizacji obsługi technicznej
 • Dostępne API do integracji np. z własnymi systemami zarządzania dokumentami i konserwacjami
 • Integracja z systemami producentów oprzyrządowania i kontroli w celu generowania kodu programu, projektowanie sprzętu

Macie Państwo pytania?