Zmień branżę >

Jedno rozwiązanie dla wszystkich

Rozwiązanie AUCOTEC dla przedsiębiorstw budujących "pod klucz"

Kooperatywnie, centralnie, aktualnie: AUCOTEC oferuje firmom specjalizującym się w kompleksowym wykonawstwie projektów (usługi inżynieryjne, dostawy i budowa) taki proces inżynierii, który wspiera koordynację zarówno wymagań klientów i dostawców, jak i roboty budowlane. Dla generalnych wykonawców i projektantów otwiera się zupełnie nowa perspektywa: spójna, skoordynowana i kompletna dokumentacja całego procesu!

 

 

Szczególne wyzwania

 • Ogromna złożoność systemów, które powstają we współpracy z wyspecjalizowanymi dostawcami podzespołów
 • Presja czasu i budżetu przy realizacji projektów "pod klucz"
 • Wysoce zsynchronizowane działania zamawiających, wykonawców i dostawców podzespołów
 • Niejednorodność systemów i sposobów działania klientów i dostawców
 • Właściwa interpretacja, wersjonowanie z różnych punktów widzenia i rewizjonowanie na wszystkich etapach projektowania

 

 

Macie Państwo pytania?

Dla optymalnego procesu z Engineering Base

 • Engineering Base (EB) jako idealna platforma współpracy: centralna baza danych dla użytkowników lokalnych i globalnych, skalowalna architektura
 • Nadzwyczajna spójność inżynierii procesowej od infrastruktury zakładu i systemu sterowania do planowania produkcji w jednym kompleksowym modelu danych
 • Niezawodna, dynamiczna kontrola zmian w dowolnym kierunku, również w komunikacji off-line, przez wersjonowany eksport danych i Delta-Management podczas importu
 • Prosta integracja dostarczonych części systemu dzięki pakietom integrowanym przez własne interfejsy
 • To użytkownik narzuca sposób pracy, a nie narzędzia: elastyczna kombinacja edycji alfanumerycznej i graficznej
 • EB umożliwia sporządzenie końcowej dokumentacji według międzynarodowych standardów
Pobierz PDF (angielski)

Osadzone w firmowej IT Klienta:

 • Dostępne API do integracji np. z własnymi systemami zarządzania dokumentacją i konfiguracji
 • Dwukierunkowa integracja wiodących systemów 3D do konstrukcji mechanicznych
 • Integracja systemów projektowych różnych dostawców systemów sterowania
Macie Państwo pytania?