Zmień branżę >

Siła napędowa inżynierii

Rozwiązanie AUCOTEC dla operatorów

Dostosowane do obiektów w najprzeróżniejszych gałęziach przemysłu: AUCOTEC oferuje wysoce wydajne i jednocześnie proste rozwiązania. Zakres usług sięga od przejrzystej dokumentacji powykonawczej dla wszystkich obszarów funkcjonowania zakładu po przyjazne dla użytkownika, efektywne rozwiązania konserwacji, które sprawiają, że wszystkie zmiany są natychmiast widoczne i zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych.

Szczególne wyzwania

 • Potrzeba aktualizacji na bieżąco dokumentacji powykonawczej systemu
 • Przejrzyste wersjonowanie i technika rewizyjna
 • Aktualne dane i dokumenty dotyczące codziennej konserwacji pomimo jednoczesnego planowania działań przebudowy
 • Plany przebudowy (modernizacja) z efektywnym zarządzaniem zmianami współpracujących branż
 • Integracja dokumentacji przebudowy z dokumentacją powykonawczą istniejącego zakładu
 • Łączność systemów sterowania i inżynieryjnego, w celu uniknięcia przestojów podczas awarii
 • Prosta, skuteczna konserwacja z przejrzystą możliwością śledzenia dla wszystkich zainteresowanych (w tym SAP, system kontroli itd.)

Macie Państwo pytania?

Optymalny proces

 • Engineering Base (EB) jako idealna platforma współpracy: centralna baza danych dla użytkowników lokalnych i globalnych, skalowalna architektura
 • Zintegrowane komponenty rozwiązań: dla wszystkich obszarów funkcjonowania zakładu w jednym modelu danych dla wszystkich zainteresowanych
 • Proste rozwiązania w zakresie konserwacji dokumentują pewnie i przejrzyście aktualny stan prac
 • Unikalna otwartość na dwukierunkowe sprzężenie danych z systemami sterowania czy SAP
 • Najszybsza nawigacja w przypadku awarii: bezpośrednie sprzężenie danych systemu sterowania z EB
 • Pełna kontrola zmian i ich skutków dzięki unikalnej technice śledzenia i rewizji
 • W przypadku większych, długoterminowych planów przebudowy (modernizacja): Wysoce wydajne rozwiązanie równoległych prac w inwentaryzacji powykonawczej oraz w projektach przebudowy wraz z inteligentną wymianą informacji
 • Rozbudowane narzędzia importu i eksportu z pełną kontrolą zmian do integracji danych zewnętrznych
Pobierz PDF (angielski)

Osadzone w firmowej IT Klienta:

 • Połączenie z SAP do konserwacji i organizacji obsługi technicznej
 • Integracja 3D do dwukierunkowego sprzężenia systemów
 • Prosta integracja oprogramowania Office dla łatwej wymiany danych bez własnych interfejsów
 • Dostępny system API do integracji np. z własnymi systemami zarządzania dokumentacją i konserwacji
 • Integracja z systemami planowania producentów oprzyrządowania i kontroli w celu generowania kodu programu i wsparcia w projektowaniu sprzętu
Macie Państwo pytania?