Zmień branżę >

Maksymalna energia dla Inżynierii

Rozwiązanie AUCOTEC dla energetyki

Spójne, kooperatywne, bardzo wydajne: rozwiązanie AUCOTEC w zakresie planowania i eksploatacji elektrowni wspiera profesjonalną kooperatywną inżynierię – przez cały czas, od procesu początkowego, poprzez technikę pomiarową, systemy sterowania i technikę regulacji, do elektrotechnicznego wyposażenia i połączenia z sieciami energetycznymi

 

 

Szczególne wyzwania:

 • Niemcy: Ustawa o odnawialnych źródłach energii znacząco ogranicza budowę nowych elektrowni; konieczna jest przede wszystkim modernizacja systemów sterowania
 • Międzynarodowe: wysokie zapotrzebowanie na energię, a tym samym nowe elektrownie w krajach rozwijających się. Pożądana jest przy tym szybka realizacja.
 • Planowanie elektrowni wymaga efektywnej współpracy i monitorowania współpracujących dziedzin z przejrzystym zarządzaniem zmianami.
 • Wciąż aktualne dane i dokumenty codziennej konserwacji istniejących obiektów wymagają, przy jednoczesnym projektowaniu przebudów, równoległych działań własnych zasobów inżynierskich oraz kontrahentów
 • Plany przebudowy lub rozbudowy powinny uwzględniać ściśle określone czasy przestoju

Macie Państwo pytania?

Optymalny proces

 • Engineering Base (EB), jako idealna platforma współpracy: centralna baza danych o skalowalnej architekturze dla użytkowników lokalnych i globalnych
 • Zintegrowane, wspólne elementy rozwiązań od procesu planowania poprzez technikę pomiarową, systemy sterowania, technikę regulacji i kontroli planowania do zaopatrzenia w energię i podłączenia do sieci wysokiego napięcia w centralnym modelu danych
 • Pełna kontrola zmian i ich skutków, dzięki unikalnej technologii śledzenia i rewizji
 • Bezpieczna integracja zewnętrznych dostawców poprzez wygodny import i eksport danych; pełna kontrola zmian
 • Unikalne rozwiązanie równoległych prac w inwentaryzacji powykonawczej oraz w projektach przebudowy wraz z inteligentną wymianą informacji
 • Pełne wsparcie IEC EN 81346 w zakresie struktury systemu znakowania, jak i systemu znakowania instalacji i urządzeń w istniejących zakładach na terenie Niemiec (KKS)
Pobierz PDF

Osadzone w firmowej IT Klienta

 • Organizacja serwisu i konserwacji dzięki integracji z SAP
 • Dostępne API do integracji np. z własnymi systemami zarządzania dokumentami i konserwacjami
 • Integracja systemów sterowania i planowania znacznie przyspiesza przekazanie projektów sprzętu, list sygnałów oraz parametrów

 

 

Macie Państwo pytania?