Zmień branżę >

Słodkie perspektywy dla inwestorów

Rozwiązanie AUCOTEC dla przemysłu cukrowniczego

Ogólnie przyjęte, odpowiadające standardom, międzynarodowe: AUCOTEC oferuje wysoce wydajne rozwiązania dla przemysłu cukrowniczego w dziedzinie inżynierii, obsługi i konserwacji instalacji. Pozwalają one na przejrzyste zarządzanie danymi we wszystkich fazach projektowania, wraz z branżową, standaryzowaną treścią, stosowaną na całym świecie

 

 

Szczególne wyzwania

 • Globalne rozmieszczenie instalacji
 • Wysoce zsynchronizowane działanie rozproszonych zasobów inżynierskich i kontrahentów
 • Obsługa wszystkich wymaganych norm i przepisów w krajach docelowych
 • Efektywna współpraca i nadzór (zarządzanie zmianami) współpracujących branż
 • Aktualizowane na bieżąco dane i dokumenty codziennej konserwacji istniejących obiektów, przy jednoczesnym projektowaniu przebudów
 • Prosta obsługa w zakresie eksploatacji i konserwacji, w celu zapewnienia efektywności pracowników, również tych z wykształceniem niższym niż w Europie/USA

 

 

Macie Państwo pytania?

Rozwiązania AUCOTEC dla optymalnego procesu

 • Engineering Base (EB) jako idealna platforma współpracy: centralna baza danych dla użytkowników lokalnych i globalnych, skalowalna architektura
 • Zintegrowane komponenty rozwiązań: od fazy koncepcji poprzez opracowanie schematu technologicznego PFD/P&ID, specyfikację, technikę pomiarową, systemy sterowania, technikę regulacji i kontroli planowania po dostawy energii i przyłączenie do sieci na jednym, wspólnym modelu danych
 • Pełna kontrola zmian i ich skutków dzięki unikalnej technice śledzenia i rewizji
 • Bezpieczna integracja zewnętrznych dostawców poprzez wygodny import i eksport danych technicznych z pełną kontrolą zmian
 • Spójna realizacja równoległych prac w inwentaryzacji powykonawczej oraz w projektach przebudowy wraz z inteligentną wymianą informacji
 • Skuteczne i proste narzędzia do konserwacji i adaptacji
Pobierz PDF (angielski)

Osadzone w firmowej IT Klienta

 • Integracja 3D do dwukierunkowego sprzężenia systemów
 • Organizacja serwisu i konserwacji dzięki integracji z SAP
 • Dostępne API do integracji np. z własnymi systemami zarządzania dokumentami i konserwacjami
 • Prosta integracja oprogramowania Office dla łatwej wymiany danych bez własnych interfejsów
 • Integracja z systemami producentów oprzyrządowania i kontroli w celu generowania kodu programu oraz wsparcie w projektowaniu sprzętu
Macie Państwo pytania?