Zarządzanie wykonaniem w rozwiązaniu Engineering Base Plant

© AUCOTEC AG

Zarządzanie wykonaniem w rozwiązaniu Engineering Base Plant

Podczas planowania modernizacji w procesie instalacji istnieją złożone scenariusze aktualizacji odpowiedniej dokumentacji powykonawczej. Platforma Engineering Base (EB) AUCOTEC umożliwia outsourcing i wygodną reintegrację projektów zmian.

Wyzwanie

Żywotność instalacji procesowej jest między innymi charakteryzowana powtarzającymi się modyfikacjami. Zapewnienie aktualnej dokumentacji powykonawczej staje się niezwykle skomplikowane, ponieważ projekty związane z planowaniem odnoszą się do różnych, często nakładających się okresów i zaangażowane są różne dziedziny.

Ta złożoność jest powiększana przez niejednorodny krajobraz narzędzi częściowo zlecanych projektom. Rezultat: drogie opóźnienia spowodowane skomplikowanymi harmonizacjami, nieporozumieniami lub nawet błędnymi danymi z powodu braku spójności.

Rozwiązanie

Efektywne zarządzanie zmianami

AUCOTEC Engineering Base (EB) jest wyjątkowy, ponieważ jako platforma łączy inżynierię, zarządzanie danymi i dokumentację w jednym interdyscyplinarnym, zintegrowanym podejściu. Każdy komponent systemu staje się obiektem w modelu - i podstawą do nakładania się procesów planowania, ponieważ zarządzanie wykonaniem EB pozwala na oddzielenie obiektów i danych podprojektów w celu oddzielnego przetwarzania.

Dokumentacja powykonawcza z EB

EB umożliwia przejrzystą i spójną pracę nad dokumentacją powykonawczą na każdym etapie modernizacji lub modyfikacji. W pierwszym kroku dane są określane dla podziału na podprojekty. EB uwzględnia również logiczne zależności między wybranymi obiektami instalacji. W drugim etapie EB tworzy projekt zmiany i eksportuje niezbędne dane i formy prezentacji jako podstawę do planowania konwersji.

Wszystko pod kontrolą

Po zakończeniu planowania zmian specjalne narzędzie do zarządzania obsługuje spójną integrację danych w nowym stanie powykonawczym dokumentacji instalacji.

© AUCOTEC AG

Korzyści

Żaden inny system nie jest zdolny do takiego kontrolowanego procesu zmiany - z wszystkimi korzyściami, jakie mu towarzyszą:

  • Kontrola postępu poprzez porównywanie różnych stanów zmian (realizacji)
  • Aktualna i spójna dokumentacja konwersji
  • Informacje o outsourcingu w bieżącym projekcie
  • Istniejące logiki połączeń obiektów zleconych na zewnątrz są brane pod uwagę
  • Synchronizacja podczas łączenia ukończonych zmian projektów w projekt powykonawczy
  • Jedno źródło prawdy zapewnia maksymalną spójność i efektywne wdrażanie zmian

PODĄŻAJ ZA NAMI