Jakie problemy stoją przed EPC i jakie rozwiązania oferuje im AUCOTEC?

Główne wyzwania, z jakimi mamy do czynienia w przypadku EPC, to międzynarodowa konkurencja i nowe technologie napędzane przez trendy takie jak dekompensacja i modularyzacja, prowadzące w inżynierii i budownictwie do bardzo dużej presji w zakresie czasu i kosztów. Istnieje potrzeba, by różne dyscypliny sprawnie ze sobą współgrały. Dyscypliny te są zależne od siebie nawzajem, wobec czego obecnie dostępny zestaw narzędzi nie wspiera tego rodzaju pracy we właściwy sposób. Szczególnie w przypadkach, gdy dochodzi do pętli zmian w trakcie prac inżynierskich, wysiłek związany z synchronizacją różnych dyscyplin jest niezwykle wysoki i prowadzi do błędów. Z pomocą bazy Engineering Base jesteśmy w stanie zareagować dokładnie na to wyzwanie. Engineering Base w sprawny sposób zapewnia i kontroluje równoległą, bieżącą współpracę różnych dyscyplin na jednej platformie centralnej. Podstawę działania bazy Engineering Base stanowi jej wyjątkowa architektura i podejście oparte na danych. W naszych projektach przeznaczonych dla klientów analizujemy wraz z nimi istniejące przepływy pracy i razem definiujemy optymalny przepływ pracy, co prowadzi do oszczędności czasu i osiągnięcia wyższej jakości. W ostateczności oznacza to sukces dla EPC.

PODĄŻAJ ZA NAMI

Kontakt